Demarinuoret

Demarinuoret

“Politiikka on aina jakopolitiikkaa. Sen valitseminen, mistä otetaan ja mihin jaetaan on aatteellinen kysymys.”

Sanotaan, että poliittiset puolueet ovat toistensa kaltaisia ja niiden harjoittama politiikka on arvotonta. JSDN:n jäseniä yhdistää näkemys, jonka mukaan solidaarisuuteen perustuva politiikka on arvokasta. Heikoimmasta huolehtiminen on tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusedellytys.

Vasemmistolaista, sosialidemokraattista politiikkaa tarvitaan eriarvoistumisen, tuloerojen kasvun ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Värillä on väliä!

Keitä me olemme?

Jyväskylän sosialidemokraattisiin nuoriin ja opiskelijoihin voit liittyä jos olet opiskelija tai alle 32-vuotias ja jaat sosialidemokraattisen arvomaailman. Toivotamme tervetulleeksi toimintaamme jyväskyläläisten lisäksi myös muut keskisuomalaiset demarinuoret ja opiskelijat.

Kuuluaksesi demarinuoriin et tarvitse puolueen jäsenkirjaa. Osa jäsenistämme kuuluu myös työväenyhdistyksiin. Olemme eri näköisiä ja kokoisia tavallisia nuoria. Joukostamme löytyy niin työssäkäyviä, työttömiä kuin opiskelijoitakin. Toimintamme on monella tapaa aktiivista niin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, keskiasteen oppilaitoksissa kuin muuallakin Jyväskylässä.

Järjestämme keskustilaisuuksia, lukupiirejä, kokoustamme, saunomme, leireilemme, käymme teatterissa ja konserteissa. Oman toimintamme lisäksi osallistumme aktiivisesti liittojemme Demarinuorten ja Demariopiskelijoiden toimintaan: seminaareihin, koulutustilaisuuksiin ja valiokuntiin. Samoin toiminnallamme on myös kansainvälinen ulottuvuus. Olemme demarinuorten eurooppalaisen kattojärjestön YES:in ja demarinuorten maailmanlaajuisen kattojärjestön IUSY:n jäseniä. Nämä järjestöt tarjoavat meille mahdollisuuden tavata muita nuoria demareita ympäri maailman mm. leireillä, seminaareilla sekä erilaisten kampanjoiden merkeissä.

“Kaikki sellainen on hyvää viihdettä, mikä antaa tilaisuuden olla riemuissaan tai raivoissaan tai vintti pimeänä. Varsinainen elämä on niin ikävää.”

Toivotamme sinut tervetulleeksi toimintaamme!

Tulevia tapahtumia:

1.5. JSDN:n vappupiknik Lounaispuistossa (Yliopiston kirjastoa vastapäätä) ja vappusauna Kortepohjan ylioppilaskylän A-talon tilaussaunassa (Taitoniekantie 9)

31.5.-1.6. TOUKOFEST, Jyväskylän Hippos

Yhteystiedot
Sähköpostilista: demut@lists.jyu.fi

www.jsdn.demarinuoret.fi

Puheenjohtaja

Ville Rautiainen

ville_rautiainen@hotmail.com

JSDN:n visio ja toiminta

Kamppailua tulee käydä politiikan eri tasoilla, niin sosialidemokraattisen liikkeen sisällä kuin paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Aikana, jolloin uusliberalistiset voimat pyrkivät hallitsemaan yhteiskunnallista keskustelua kaikilla sektoreilla, tarvitaan kriittistä otetta ja vaihtoehtojen kartoittamista yhden totuuden tilalle. Nykyinen politiikka vastaa huonosti globaalin tason kysymyksiin. Globalisaation hallinta edellyttää irtaantumista “kansallisen” ja “kansainvälisen” ajatuksista.

Valtakunnallinen ja kunnallinen politiikka on suitsittu taloudellisten pakkojen alle vyönkiristyspolitiikalla. Arvokeskustelulle ei ole nykyisessä hallinnoinnissa tilaa. Tämä johtaa vaihtoehtoja rajaavaan näköalattomaan politiikkaan. Vaihtoehdottomuuden politiikkaa tarvitsee vaihtoehdon. Hallinnoinnin alle suljetut kentät tulee uudelleen politisoida. Hallinnointi on hanurista!

JSDN toimii useilla eri vaikuttamisen tasoilla. JSDN:n toiminnan keskiössä on vaikuttaminen kunnallispolitiikassa, opiskelijaliikkeessä ja valtakunnallisissa demarijärjestöissä. Kunnallisella tasolla JSDN:n jäseniä on varavaltuutettuina sekä lautakuntien jäseninä ja varajäseninä. Valtakunnallisella tasolla JSDN:llä on edustus Sosialidemokraattisen opiskelijaliiton SONK ry:n liittohallituksessa ja Demarinuorten liittohallituksessa. Paikallisella tasolla toimimme Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa.

Kommentoi