Nuoret Kotkat

Nuoret Kotkat on vuonna 1943 perustettu lasten vapaa-ajan toimintajärjestö sekä lasten oikeuksien puolesta toimiva etujärjestö. Nuorilla Kotkilla on sisarjärjestöjä yli 50:ssä eri maassa – Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. Toiminta perustuu sosialidemokraattisiin arvoihin, joista keskeisimpiä ovat tasa-, kansainvälisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, suvaitsevaisuus sekä yhteisöllisyys.

Kotkatoiminta on kaikille avointa, pääasiassa vapaaehtoistyöhön perustuvaa, toimintaa. Toimintamuotoja ovat mm. kerhot, leirit, retket, tapahtumat, koulutus, solidaarisuuskampanjat, kansainvälinen toiminta sekä erilaiset projektit kuten iltapäiväkerhot.

JTY:n Nuorten Kotkien toiminta perustuu säännölliseen kerhotoimintaan. Kerhotoiminnalla tarjotaan lapsille monipuolista ja mielekästä tekemistä turvallisen aikuisen seurassa tutussa ympäristössä. Kerhoissa harrastetaan mm. kädentaitoja, musiikkia, teatteria, liikuntaa sekä pelejä ja leikkejä. Kerhon ohjelman ohjaajat suunnittelevat yhdessä kerholaisten kanssa, jotta toiminta vastaisi lasten odotuksia sekä olisi kehittävää ja monipuolista.

Kerhomaksu vuonna 2012 on 10 euron jäsenmaksu, mikä sisältää vakuutuksen ja Kotkien lehden Kotkaviestin.

Kerhotoiminnan lisäksi JTY:n Nuoret Kotkat järjestävät mm. joka kesäisen lasten päiväleirin Ainolassa. Kerho- ja leiritoiminta on tarkoitettu etupäässä n. 6-12-vuotiaille lapsille. 13-17-vuotiaat nuoret voivat toimia vertaisohjaajina kerhoissa ja leireillä. Kerho-/leiriohjaajat ovat vähintään 18-vuotta täyttäneitä.

Lisätietoja JTY:n Nuorten Kotkien toiminnasta, kerhoista ja ohjaajana toimimisesta saa Sirpa Pietikäiseltä: sirpa.pietikainen@gmail.com , p. 050-4938659

Ilmoittautumisen yhteydessä otetaan vastaan ohjelmatoiveita.