JTY:n naiset

JTY:n Naiset on työväenyhdistyksen alaisena toimiva jaosto, jonka toimintaan yhdistyksen kaikki naisjäsenet ovat tervetulleita. JTY:n Naiset ovat myös Keski-Suomen Sosialidemokraattisen naispiirin ja valtakunnallisen Sosialidemokraattisen naisliiton jäseniä.

Naisjaoston johtokunnan kokoukset ovat kaikille yhdistyksen naisjäsenille avoimia kokouksia. Kokoukset ovat vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa asialistalla olevien aiheiden käsittelyn ohella keskustellaan ajankohtaisista poliittisista asioista. Naisjaoston luottamushenkilöiden kautta on mahdollisuus välittää viestiä kunnallispoliittiselle toimintakentälle. Suunnittelemme ja otamme kantaa yhdessä kansalaisia koskeviin päätöksiin ja teemme aktiivista vaalityötä kunnallisissa ja valtakunnallisissa vaaleissa.

JTY:n Naiset järjestää myös kaikille kuntalaisille avoimia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita. Naistenpäivän tapahtuma on yksi tärkeimmistä tilaisuuksista, jossa nostetaan esille keskusteluun ajankohtaisia teemoja tasa-arvon näkökulmasta. JTY:n Naiset ovat aktiivisesti mukana myös NYTKIS – Naisjärjestöt yhteistyössä toiminnassa.

JTY:n Naiset järjestää yhdistyksen jäsenille kerhoja sekä tutustumiskäyntejä taidenäyttelyihin, museoihin ja erilaisiin sosiaalisiin laitoksiin. Vuosittain järjestetään myös kesäretki, jossa tutustutaan eri paikkakuntien historiaan ja nähtävyyksiin.? Lisäksi yhdessä yhdistyksen eri toimijoiden kanssa osallistutaan jäsenistön hyvinvointia ja osallisuutta lisäävien tilaisuuksien järjestämiseen.

JTY:n Naiset tiedottaa toiminnastaan JTY:n jäsenlehdessä ja Keski-Suomen viikkolehden järjestöpalstalla.
TERVETULOA MUKAAN TOIMIMAAN!