Poliittinen toiminta

Sosialidemokraattisen Puolueen perusosastona JTY vaikuttaa politiikkaan usealla taholla ja tasolla. SDP:n linjauksiin yhdistys tuo kantansa esiin SDP:n Keski-Suomen piirin kokouksissa, joissa asioihin määritellään koko maakunnan demariväen yhteinen kanta. Koko puoluetta koskevat asiat päätetään puoluekokouksessa, jonne Jyväskylän seudulta lähetetään yhdeksän edustajaa. Kunnallispolitiikkaan yhdistys ottaa kantaa suoraan ja sos.dem. kunnallisjärjestön kautta.

Jyväskylän kaupunginhallinnon, kuntayhtymien sekä maakunnallisten toimielinten eri luottamustehtävissä vaikuttaa kymmeniä yhdistyksen jäseniä, jotka ovat keskeisenä kontaktipintana kunnalliseen sekä maakunnalliseen päätöksentekoon. Lisäksi yhdistys virittelee keskustelua järjestämällä ajankohtaisista aiheista avoimia yleisötilaisuuksia. Koko maata koskeviin asioihin yhdistys ottaa kantaa kokouksissaan sekä keskustelutilaisuuksissaan, joihin alustajiksi pyydetään Suomen eturivin päättäjiä. Eduskuntavaaleissa JTY pyrkii jatkamaan perinnettä, jonka mukaan JTY:stä on ollut lähes aina Arkadianmäellä vähintään yksi kansanedustaja.

Puolueen perusosastona JTY:n tärkeimpiin poliittisiin tehtäviin kuuluu vaalityö: ehdokkaiden asettaminen vaaleihin, heidän tukemisensa, sekä vaalimainonnan ja muun vaalityön käytännön toteutus.