Suomen sosialidemokraattisen puolueen perusosasto

Jyväskylän Työväenyhdistys on Suomen sosialidemokraattisen puolueen perusosasto. Perusyhdistys eli puolueosasto SDP:n toiminnan perusyksikkö. Puolueosaston tehtävänä on rakentaa toiminta-alueellaan SDP:n periaateohjelman mukaisesti vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle perustuvaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

JTY järjestää näiden periaatteiden mukaisesti jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja laajemmalle yleisölle poliittista keskustelua ja koulutusta, kulttuuripalveluita ja edistää kansalaisten mahdollisimman laajaa, yhdenvertaista ja tasapuolista tiedonsaantia yhteiskunnallisista kysymyksistä. JTY on merkittävä kunnallinen ja maakunnallinen poliittinen vaikuttaja, jolla on läheiset yhteistyösuhteet kolmannen sektorin sosiaalityötä tekeviin kansalaisjärjestöihin.

SDP:n sääntöjen mukaan “puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen kasvun yhteisönä”. Puolueosastoa johtaa osaston yleinen kokous, johon jokainen osaston jäsen voi osallistua. Osaston käytännön toimintaa johtaa puolestaan johtokunta. JTY:n yleinen kokous kutsutaan koolle pääsääntöisesti 4-6 kertaa vuodessa, mukaan lukien sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. JTY:n johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain, poislukien loma-ajat.

Kaikki SDP:n jäsenet kuuluvat jäsenenä johonkin puolueosastoon. Puolueosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joita on yhteensä yli tuhat. Osastot ovat hyvinkin eri kokoisia ja eri luonteisia. Ne kaikki toimivat samoilla perusosaston säännöillä ja kuuluvat SDP:n järjestörakenteeseen. Jotkut osastot huolehtivat mittavastakin kiinteästä omaisuudesta, mm. työväentaloista, toiset järjestävät seminaaritoimintaa sekä kuntalaisille avoimia tapahtumia tai tempauksia. Osastot asettavat lisäksi ehdokkaat vaaleihin sekä puolueäänestyksiin.

SDP:llä on lisäksi lukuisa joukko erilaisia erityisyhdistyksiä (mm. Yhteiskuntapoliittinen sos. dem. yhdistys, Sos. dem. lakimiehet ry jne.), joissa paneudutaan kunkin erityisalueen toimintaan. Erityisyhdistysten toiminta voi olla valtakunnallista, vaikka yhdistysten jäsenet toimisivat myös paikallisessa kunnallispolitiikassa.

Valtakunnalliset ja seudulliset puolueosastot käyttävät samaa mallisääntöä.