Jyväskylän Wanhat Toverit – JTY

Jyväskylän Wanhat Toverit on perustettu toimimaan jyväskyläläisen ja valtakunnallisen sosialidemokraattisen aateperinnön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Olemme joukko, jonka kokemusten vaikuttavuus ulottuu pitkälle paikallisen ja valtakunnallisen sosialidemokratian juuriin. Veteraanien tietotaitoa on hyödynnettävä paneutumalla ajankohtaisiin asioihin pintaa syvemmältä. Haluamme myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta meitä nuorempiin sosialidemokraatteihin. – Yhdessä olemme enemmän.

Kokoonnumme joka kuukauden toinen tiistai B-salissa Väinönkatu 7 kello 14.00, paitsi kesäaikaan. Kutsumme jäseneksemme myös kaupunkimme kaikkien puolueosastojen ja Jyväskylän lähialueella toimivien puolueosastojen toverit. Toiminnalla näin tarjoamme mahdollisuuden yhteisiin tapaamisiimme kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien sekä matkailun avulla. Kerhossamme keskustelemme vapaasti ajankohtaisista aiheista. Jäsentilaisuuksissa kuullaan myös alustuksia yhteiskuntamme eri osa-alueilta. Kerhosivumme on pääsääntöinen tiedotuskanavamme, mutta jos yhteystietoihisi on lisätty puhelinyhteys, lähetämme Sinulle myös mobiiliviestejä.

Tarkempia tietoja puheenjohtajalta ja sihteeriltä. Tutustu myös kerhon nettisivuihin.

JTY:n veteraanikerhon yhteystiedot

Puheenjohtaja Pertti Sarja: pertpaivio(ät)gmail.com
Sihteeri ja sivujen ylläpitäjä Marja-Leena Kotimäki:
marja-leena.kotimaki(ät)elisanet.fi

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintamme on pidetty kerhomuotoisena ja vapaana keskustelufoorumina. Kerhoa johtaa puheenjohtaja ja sihteerin vastuulla ovat viestintä ja nettisivut.

Kokoonnumme perinteisesti kevätkaudella viisi kertaa ja syyskaudella neljä kertaa pääsääntöisen kokoontumisajankohdan ollessa kunkin kuukauden toinen tiista klo 14.00 ja paikkana B-Sali. Vuonna 2019 on tarkoitus edelleen keskustelun keinoin syventää sanomaamme toimintaympäristöömme. Vuoden päätapahtumana Jyväskylän Wanhat Toverit isännöivät valtakunnallisia Wanhojen Tovereiden retkeilypäiviä Jyväskylässä 23.-24.8. Retkeilypäivien päätapahtuma pidetään Aalto-salissa.

Kerho on aktiivisesti mukana 2019 järjestettävien eduskunta- ja EU-parlamenttivaalien sekä mahdollisesti järjestettävien maakuntavaalien vaalityössä.

Kokoontumisissamme nostamme esiin mm. ympäristön, koulutuksen, talouden, asuntopolitiikan, soten, ajankohtaisten teosten, sekä kulttuurin monet kysymykset. Alkuvuoden 2019 aikana järjestämme Aalto-salissa suuren eläkeaiheisen keskustelutilaisuuden. Omaamme nopeasti valmiuden ottaa muitakin ajankohtaisia asioita pöydällemme. Tavoitteenamme on olla edelleen aikaamme seuraava valistunut kerho. Veteraanien tietotaitoa on hyödynnettävä paneutumalla ajankohtaisiin asioihin pintaa syvemmältä.

Kokoontumispäivät

KEVÄT 2019: 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5.

SYKSY 2019: 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.