Jyväskylän Wanhat Toverit – JTY

JTY:n veteraanikerho Wanhat Toverit

Jyväskylän Wanhat Toverit on perustettu toimimaan jyväskyläläisen ja valtakunnallisen sosialidemokraattisen aateperinnön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Olemme joukko, jonka kokemusten vaikuttavuus ulottuu pitkälle paikallisen ja valtakunnallisen sosialidemokratian juuriin. Veteraanien tietotaitoa on hyödynnettävä paneutumalla ajankohtaisiin asioihin pintaa syvemmältä. Haluamme myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta meitä nuorempiin sosialidemokraatteihin. – Yhdessä olemme enemmän.

Kokoonnumme joka kuukauden toinen tiistai B-salissa Väinönkatu 7 kello 14.00, paitsi kesäaikaan. Kutsumme jäseneksemme myös kaupunkimme kaikkien puolueosastojen ja Jyväskylän lähialueella toimivien puolueosastojen toverit. Toiminnalla näin tarjoamme mahdollisuuden yhteisiin tapaamisiimme kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien sekä matkailun avulla. Kerhossamme keskustelemme vapaasti ajankohtaisista aiheista. Jäsentilaisuuksissa kuullaan myös alustuksia yhteiskuntamme eri osa-alueilta. Kerhosivumme on pääsääntöinen tiedotuskanavamme, mutta jos yhteystietoihisi on lisätty puhelinyhteys, lähetämme Sinulle myös mobiiliviestejä.

Tarkempia tietoja puheenjohtajalta ja sihteeriltä. Tutustu myös kerhon nettisivuihin.

JTY:n veteraanikerhon yhteystiedot

Puheenjohtaja Pertti Sarja: pertpaivio(ät)gmail.com
Sihteeri ja sivujen ylläpitäjä Marja-Leena Kotimäki:
marja-leena.kotimaki(ät)elisanet.fi

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintamme on pidetty kerhomuotoisena ja vapaana keskustelufoorumina. Kerhoa johtaa kerhon puheenjohtaja ja sihteerin vastuulla on viestintä ja nettisuvut.  Jyväskylän Wanhat Toverit (JWT) toimii Jyväskylän Työväenyhdistyksen  (JTY:n) yhtenä alakerhona. Teemme vuosittain toimintasuunnitelman JTY:n syyskokoukseen hyväksyttäväksi ja toimintakertomuksen JTY:n kevätkokoukseen. Kokoonnumme perinteisesti kevätkaudella viisi kertaa ja syyskaudella neljä kertaa. Olemme pienin askelin kehittäneet kokoustemme sisältöjä. Vuonna 2017 on tarkoitus keskustelun keinoin syventää sanomaamme toimintaympäristöömme oman vaikuttavuutemme lisäämiseksi. Huomioimme keväällä 2017 kuntavaalit, jonka puitteissa kokoonnumme siihen liittyvin teemoin. Nostamme myös esiin mm. talouden, sote-asiat, ajankohtaiset teokset, kulttuurin sekä omaamme valmiuden nopeastikin ottaa ajankohtaisia asioita pöydällemme. Lisäksi kerhomme puheenjohtaja Pertti Sarja vie puoluekokoukseen viestiämme kokousedustajana. SDP:n 45. puoluekokous pidetään Lahden messukeskuksessa 3.-5. helmikuuta 2017. Puheenjohtajamme Pertti Sarja meni läpi Keski-Suomen piirin puoluekokousvaalissa, saaden 519 ääntä ja sihteeri 251 ääntä.

Kerhomme osallistuu Wanhojen Tovereiden Tampereen retkeilypäiville 25.-26.8.2017.

Vuoden 2017  Jyväskylän Wanhojen Tovereiden kokoontumispäivät:

KEVÄT 10.01 – 07.02 – 14.03 – 11.04 – 09.05

SYKSY     12.09 – 10.10 – 14.11 – 12.1

Kommentoi