Perusosasto

SDP:n toiminnan perusyksikkö on puolueen perusyhdistys eli puolueosasto. Puolueosaston tehtävänä on rakentaa SDP:n periaateohjelman mukaisesti vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle perustuvaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

SDP:n sääntöjen mukaan “puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen kasvun yhteisönä”. Puolueosastoa johtaa osaston yleinen kokous, johon jokainen osaston jäsen voi osallistua. Osaston käytännön toimintaa johtaa puolestaan johtokunta.

Kaikki SDP:n jäsenet kuuluvat jäsenenä johonkin puolueosastoon. Puolueosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joita on yhteensä yli tuhat. Osastot ovat hyvinkin eri kokoisia ja eri luonteisia. Ne kaikki toimivat samoilla perusosaston säännöillä ja kuuluvat SDP:n järjestörakenteeseen. Jotkut osastot huolehtivat mittavastakin kiinteästä omaisuudesta, mm. työväentaloista, toiset järjestävät seminaaritoimintaa sekä kuntalaisille avoimia tapahtumia tai tempauksia. Osastot asettavat lisäksi ehdokkaat vaaleihin sekä puolueäänestyksiin.

SDP:llä on lisäksi lukuisa joukko erilaisia erityisyhdistyksiä (mm. Yhteiskuntapoliittinen sos. dem. yhdistys, Sos. dem. lakimiehet ry jne.), joissa paneudutaan kunkin erityisalueen toimintaan. Erityisyhdistysten toiminta voi olla valtakunnallista, vaikka yhdistysten jäsenet toimisivat myös paikallisessa kunnallispolitiikassa.

Valtakunnalliset ja seudulliset puolueosastot käyttävät samaa mallisääntöä