Vaikuttajia vuosien varrelta

Vaikuttajia vuosien varrelta

Eero Erkko. Jyväskylän Työväenyhdistyksen ensimmäinen, joskin lyhytaikainen, puheenjohtaja. Nuorsuomalainen sanomalehtimies, joka saavutti mainetta perustamalla Helsinkiin Päivälehden, josta myöhemmin kehittyi Helsingin Sanomat.

Kalle Kallioinen. kirvesmies. Yhdistyksen perustamisesta alkaen aktiivisesti toiminut työläisten pyrintöjen tulkki, joka teki lukuisia aloitteita esittäen mm. että valtuusmiesehdokkaaksi pitäisi asettaa joku työmieskin. Hän myös ehdotti kokousten avaamista yhdistykseen kuulumattomille työmiehille. Wrightiläisen työväenyhdistyksen vuosina nämä esitykset olivat liian radikaaleja, mutta moni muu hänen esittämänsä ajatus sai kannatusta. Kallioinen olikin yksi yhdistyksen alkuaikojen vahvimmista vaikuttajista: johtokunnan jäsen vuosina 1890 – 1892 ja yhdistyksen kunniajäsen vuodesta 1916 alkaen. Jyväskylän ensimmäiseksi sosialistiksi mainitun Kallioisen hautajaiset järjesti Jyväskylän Työväenyhdistys ja niihin osallistui 400 henkeä.

Onni Tuomi. Sorretun Voiman päätoimittaja vuodesta 1908. Luokkataisteluajattelun omaksunut toimittaja. Kansanedustaja vuosina 1909 – 1917.

Toivo Lehto. JTY:n puheenjohtaja vuosina 1918 – 1927. Toimi aluksi urheiluliikkeen piirissä olleen vuosina 1911 – 1913 Jyväskylän veikkojen puheenjohtaja. Lehto oli Jyväskylän kaupunginvaltuuston ensimmäinen sosialidemokraattinen puheenjohtaja (1926 – 1927).

Kaarlo Mänty. Vahtimestari, jonka ensimmäinen merkittävä poliittinen tehtävä oli Jyväskylän punaisen kaartin päällikkönä. Jyväskylän Työväenyhdistyksen ensimmäinen kansanedustaja, joka istui eduskunnassa vuosina 1907 – 08 ja 1910 – 1917.

Jalmari Kirjarinta. Vuonna 1907 perustetun uuden nuoriso-osaston ensimmäinen puheenjohtaja. Valtiopäiväedustaja vuonna 1909. Toimi myös vuoden ajan JTY:n puheenjohtajana.

Aino Takala. Kirjaltajana uransa aloittanut vuosisadan alkupuolen vahva naisvaikuttaja, joka mm. osallistui vuoden 1906 Oulun puoluekokoukseen yhdistyksen toisena edustajana. Kansanedustaja 1916 – 1917.

Oskar Suutala. Valtiopäiväedustaja vuonna 1917.

Onni Peltonen. Veturinkuljettaja. JTY:n puheenjohtaja 1935 – 1959. Kansanedustaja 1933 – 1962. Ministeri 1945 – 1946, 1948 – 1952, 1954 – 1956. Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana osallistui vuonna 1948 YYA sopimusvaltuuskuntaan.

Eino Palander. JTY:n puheenjohtaja 1960 – 1969 , Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1955 – 1968.

Pentti Sahi. JTY:n pitkäaikainen puheenjohtaja 1970 – 1995. Vahva kunnallispoliitikko, joka toimi mm. kaupunginhallituksen puheenjohtajana 1977 – 1996. Ei osallistunut eduskuntavaaleihin, mutta oli valtakunnallisessa politiikassa mukana toimien pitkään mm. puoluehallituksen jäsenenä.

Kalevi Olin. Professori. Monipuolisesti aktiivinen ja kansainvälinen poliitikko. JTY:n puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 1996 alkaen, ollen sitä ennen pitkään johtokunnan jäsenenä. Kaupunginvaltuutettu vuodesta 1980. Kansanedustaja 1995 – 2007. Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n puheenjohtaja 1995 – 2007. Muita luottamustehtäviä mm. reumaliiton valtuuston puheenjohtajana sekä kansainvälisen työväen urheiluliitto CSIT:n puheenjohtajana.

Jussi Sihvonen. Talousneuvos. JTY:n pitkäaikainen isännöitsijä 1928-1968. Toimi myös Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsenenä 1936 – 1952.

Matti Ojala. Talousneuvos. Jyväskylän Työväenyhdistyksen isännöitsijä ja toimitusjohtaja 1976 – 2004. Toimi myös kunnallispolitiikassa mm. Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana 1997-2004. Aktiivinen työväentalovaikuttaja, joka toimi Sos.dem. Työväentalojen Liiton rahastonhoitajana 1976-1993 ja puheenjohtajana 1993-2004.

Kalle Järvinen. Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1946 – 1955.

Erkki Vasama. Näkökulmasta riippuen itsenäiseksi ajattelijaksi tai oppositiomieheksi luonnehdittu kunnallispoliitikko, joka toimi mm. kaupunginvaltuuston puheenjohtajana 1973 – 1982, kulttuuritapahtuma Jyväskylän Talven puheenjohtajana sekä urheiluseura Jyväskylän Lohi ry:n puheenjohtajana.

Erkki Luoto. Kauppaneuvos. Osuuskauppa Mäki-Matin toimitusjohtaja, joka osallistui aktiivisesti myös kunnallispolitiikkaan mm. kaupunginvaltuuston puheenjohtajana 1969 – 1972.

Jorma Tuominen. Jyväskylän ensimmäinen sosialidemokraattinen kaupunginjohtaja 1955 – 1959.

Veli Järvinen. Kaupunginjohtaja 1959 – 1974.

Jaakko Lovén. Kaupunkineuvos. Pitkäaikainen kaupunginjohtaja 1975 – 1994. Kulttuurista ja kotiseudustaan kiinnostunut Lovén on eläkkeelle siirryttyään toiminut mm. Jyväskylä-seuran puheenjohtajana ja Alvar Aalto-seuran puheenjohtajana.

Pekka Kettunen. Keravalta Jyväskylään siirtynyt kiistelty sosialidemokraattinen kaupunginjohtaja 1994 – 2004, jonka ura päättyi kaupunginhallituksen maksettua hänelle korvauksen irtisanoutumisesta. Oli JTY:n jäsen Jyväskylässä olonsa ajan, mutta ei osallistunut yhdistyksen toimintaan.

Impi Lukkarinen. SDP:n kansanedustaja 1951 – 1959 (siirtyminen TPSL:ään v.1959).

Sakari Knuuttila. Valtiopäiväneuvoksen arvonimen saavuttanut pitkäaikainen kansanedustaja. Insinööri. Kansanedustaja 1966 – 1991. Vuonna 1993 hän oli ehdokkaana SDP:n presidenttiehdokkaasta järjestetyssä esivaalissa. Myös pitkäaikainen kaupunginvaltuuston jäsen ja aktiivitoimija kristillisten sosialidemokraattien liikeessä.

Tuula Sarja (Hautamäki, Paavilainen). Kansanedustaja 1983 – 1991. Toimi myös Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä sekä JTY:n johtokunnan jäsenenä.

Marja-Leena Viljamaa. Psykologi. Kansanedustaja 1991-1999, Ensimmäinen nainen, joka valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Toimi tehtävässä vuosina 1996-2003, JTY:n johtokunnan jäsen 1983-1990. Toimi myös lukuisissa muissa luottamustehtävissä mm. kaupunginhallituksen jäsenenä.

Susanna Huovinen. YTM. Kansanedustaja alkaen vuodesta 1999 -, liikenne ja viestintäministeri 2005 – 2007, peruspalveluministeri 2013-2015. Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1993 alkaen. Poliittisen uransa alussa toimi aktiivisesti sos.dem. nuorisoliikkeessä sekä mm. TUL:n nuorisovaliokunnassa.

Niilo Hämäläinen. Ammattiyhdistysliikkeen eheyttämiseen ja tulopolitiikan rakentamiseen vahvasti vaikuttanut ay-mies, joka toimi SAK:n puheenjohtajana 1966-1974.

Tuulikki Väliniemi. Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton puheenjohtaja, joka myöhemmin on vaikuttanut mm. kaupunginhallituksen jäsenenä 1983 – 1984 ja 1996- . Hän on toiminut myös Jyväskylän sos.dem. kunnallisjärjestön varapuheenjohtajana, Keski-Suomen Kotien Puolesta ry:n puheenjohtajana sekä Jyväskylän Seudun työttömien yhdistyksen puheenjohtajana.

Heikki Peltonen. Puutyöväenliiton puheenjohtajana toiminut Jyväskyläläislähtöinen ay-vaikuttaja.

Helka Rantanen. Ensimmäinen JTY:n naisjäsen, joka valittiin kaupunginhallitukseen, jonka jäsenenä toimi vuosina 1974 – 1980.

Hilkka Illman. Sosiaalineuvos. JTY:n pitkäaikainen varapuheenjohtaja. Kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1985 ja varapuheenjohtaja 2005-2008. Aktiivinen sosiaalipoliitikko, joka on toiminut mm. sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja Viitakodin johtokunnassa sekä seurakunnan eri tehtävissä mm. kirkolliskokousedustajana. JTY:n Naisjaoston puheenjohtaja vuosina 1974 – 2005.