EU-vaalit 2014

Kevään eu-vaalit lähestyvät. Tämän linkin takaa pääset tutustumaan SDP:n eurovaaliehdokkaisiin:  http://eurovaalit.sdp.fi/ 

ja täältä löytyy Keski-Suomen Piirin ehdokkaan, Timo Harakan sivut: http://www.timoharakka.fi/

Euroopan parlamentista ja vaaleista Eurooppatiedotuksen sivuilta voit lukea alta

http://www.eurooppatiedotus.fi :

Euroopan parlamentti on maailman suurin demokraattisesti valittava parlamentti. Se on ainoa EU-toimielin, johon viiden vuoden välein valitaan edustajat suorilla vaaleilla. Vaalit järjestetään kaikissa jäsenmaissa kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. Lisäksi noudatetaan EU:n vaalisäädöksiä.

Ensi vuoden Euroopan parlamentin vaaleissa valitaan 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin. Suomesta valitaan yhteensä 13 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä (Member of the Parliament). Mepit työskentelevät eurooppalaisissa puolueryhmissä, joita on nykyisessä parlamentissa seitsemän. Ryhmät on muodostettu yli sadasta kansallisesta poliittisesta puolueesta.

Uusi parlamentti aloittaa työskentelynsä heinäkuussa 2014.

Vaalipäivä Suomessa on 25.5.2014

Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan kaikissa 28 EU-jäsenmaassa 22.- 25. toukokuuta 2014. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25.5.2014.

Suomessa toimitettavissa eurovaaleissa äänioikeutettuja ovat viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset sekä viimeistään 80 päivää ennen vaaleja Suomen äänioikeusrekisteriin ilmoittautunut toisen EU-maan kansalainen.

Ennakkoon voi äänestää Suomessa ja ulkomailla

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään keskiviikosta tiistaihin 14.- 20. 5 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 14.- 17.5.

Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä maassa tai missä kunnassa hän asuu. Edustustoissa voivat siten äänestää esimerkiksi lomamatkoilla tai työkomennuksella ulkomailla olevat äänioikeutetut. Rekisteröitymistä tai ennakkoon ilmoittamista ei tarvita.

Ennakkoäänestyspaikat kotimaassa (vaalit.fi)

Lisätietoa ennakkoäänestyksestä ulkomailla

Koko maa samaa vaalipiiriä

Suomessa koko maa on yhtä vaalipiiriä, kuten aikaisempinakin vuosina. Ehdokkaat ovat siis ehdolla kaikkialla Suomessa. Eri puolueet ja vaaliliitot voivat asettaa korkeintaan 20 ehdokasta.

Ehdokasasettelu vahvistetaan 24.4.2014.

 

EU-vaalit 2014

  • Järjestetään kaikissa EU-maissa 22.-25.5. 2014
  • Ennakkoäänestys Suomessa 14.-20.5. ja ulkomailla 14.-17.5.
  • Euroopan parlamenttiin valitaan suorilla vaaleilla yhteensä 751 jäsentä
  • Suomessa vaalipäivä on 25.5.2014
  • Koko Suomi on samaa vaalipiiriä
  • Ehdokasasettelu vahvistetaan 24. huhtikuuta
  • Suomesta valitaan 13 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä

 

Mitä Euroopan parlamentti tekee?

Viimeisin EU-perussopimus, Lissabonin sopimus, lisäsi voimaantullessaan joulukuussa 2009 Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Parlamentti on nyt tasavertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa useimmilla aloilla.

Euroopan parlamentti on toinen, Euroopan unionin neuvoston lisäksi, tärkein lainsäädäntöelin Euroopan unionissa. Suurin osa EU-lainsäädännöstä päätetään nykyisin niin sanotussa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli parlamentin ja neuvoston yhteistyöllä.

Lainsäätämisen lisäksi Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli valvoa Euroopan komissiota ja muita toimielimiä sekä varmistaa niiden demokraattinen toiminta. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös komission kokoonpanon hyväksyminen. Lisäksi parlamentti päättää osaltaan EU:n budjetista.

Työskentely Euroopan parlamentissa

Kuva: Euroopan parlamenttiParlamentin kotipaikka on Ranskan Strasbourg. Siellä järjestetään 12 täysistuntoa vuosittain. Täysistunnoissa äänestetään lainsäädäntöehdotuksista. Istuntoja valmistellaan erilaisissa valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Ne kokoontuvat Brysselissä Belgiassa. Parlamentin jäsen kuuluu vakijäsenenä yhteen valiokuntaan ja varajäsenenä toiseen. Lisäksi mepit voivat olla jäseniä valtuuskunnissa, jotka hoitavat suhteita EU:n ulkopuolisiin maihin.

Jokaisen vaalikauden puolessa välissä parlamentti järjestäytyy uudelleen ja esimerkiksi vaihtaa puolueryhmien ja valiokuntien johtoa. Samalla vaihtuu parlamentin puhemies, jonka kausi on 2,5 vuotta eli puolet vaalikaudesta. Heinäkuuhun 2014 saakka parlamentin puhemiehenä toimii Martin Schulz (S&D).

(Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus)