Susanna Huovinen: Sote on saatava maaliin

Sote on saatava maaliin

Viime viikkoina on keskusteltu jälleen vilkkaasti sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenteen muuttamisesta. Tuttavallisempi nimi hankkeelle on
sote-uudistus. Monet keskustelijat ovat esittäneet, että nyt kunnissa
lausuntokierroksella ollut malli on puutteellinen ja osa on jopa esittänyt,
että asiassa tarvitaan aikalisä.

Kun olen saanut toimia peruspalveluministerin tehtävässä, olen tullut
vakuuttuneeksi, että tarvitsemme sote-uudistuksen ja pian. Syitä on monia,
mutta ehkä tärkein on se, että vaikka osassa maata palvelut pelaavat, on liian
monessa paikassa isoja ongelmia. Liian usein ihminen ei saa apua ongelmiinsa
ajoissa. Liian usein ihminen joutuu pompoteltavaksi luukulta toiselle ja asiat
pitkittyessään myös mutkistuvat. Painopistettä on saatava korjaavista toimista
ennaltaehkäisyyn. Jotta saamme palveluketjut kuntoon, palvelurakenne on
uudistettava. Sote-uudistus on siis väline parempiin palveluihin.

Suomessa on tunnistettu sote-uudistuksen tarve hyvin pitkään. Ratkaisut ovat
antaneet odottaa itseään. Nyt vihdoin on päästy kaikkien eduskuntapuolueiden
yhteistyöllä yhteiseen näkemykseen. Kun olen saanut kiertää ministerinä pitkin
Suomea, viesti on selkeä: tehkää jo päätöksiä, kukaan ei jaksa tätä
edistämisen kehittämistä. Niinpä mikään aikalisä ei tipauta taivaasta
sellaista mallia, jolle kaikki hurraisivat.

Nyt esitetty malli ei siis ole täydellinen. Sitä voi kritisoida monesta
näkökulmasta. Viime viikkoina liikkeellä ovat olleet yksityiset
palveluntuottajat ja osittain myös kunnat. Parlamentaarisessa ohjausryhmässä
pyrimme ottamaan mahdollisuuksien mukaan esitettyjä huolia esiin
jatkotyössämme ja löytämään niihin ratkaisuja. Kannattaa muistaa, että monet
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat tukeneet nyt esitettyä viiden
sote-alueen mallia, jolla vähennetään palveluiden järjestämisestä vastuussa
olevia tahoja merkittävästi. Näin saadaan palveluihin tasa-arvoa ja osaamista
sinne, mistä se vielä uupuu.

Selvää on kuitenkin se, että palvelurakenteen uudistaminen on prosessi, joka
ei tule valmiiksi pelkällä sote-järjestämislailla. Tarvitaan paljon muutoksia
työtapoihin, johtamiseen ja rahoitukseen. Yhtä selvää on myös se, että
jollemme nyt uskalla tehdä muutoksia palvelurakenteeseen, edessä on julkisten
hyvinvointipalvelujen edelleen näivettyminen. Tällaista tulevaisuutta en usko
suomalaisten ihmisten toivovan.

Susanna Huovinen
peruspalveluministeri