JTY:n syyskokous pidetty 25.11.

Mäkinen jatkaa JTY:n johdossa

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n syyskokous valitsi YTM, projektipäällikkö

Riitta Mäkisen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2016-2017. Mäkinen on

toiminut JTY:n puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi

valittiin professori Kimmo Suomi. Yhdistyksen johtokuntaan valittiin Annu Komulainen,

Virpi Kuoppala, Pertti Sarja, Marja-Leena Kotimäki sekä varajäsen Antero Raninen.

Johtokunnan jäseninä jatkavat Juha Hjelt, Jukka Hämäläinen, Eetu Kinnunen sekä Tarja Viikari.

Syyskokous hyväksyi myös yhdistyksen kannanoton koskien porvarihallituksen epäoikeudenmukaista

leikkauspolitiikkaa ja SDP:n vaihtoehtobudjetin tarjoamaa oikeudenmukaista vaihtoehtoa.

JTY:N SYYSKOKOUKSEN KANNANOTTO:

SDP tarjoaa vaihtoehdon hallituksen epäoikeudenmukaisille leikkauksille

Jyväskylän Työväenyhdistys esittää huolensa liittyen hallituksen aikomuksiin heikentää taloudellisen kasvun ja työllisyyden edellytyksiä,  pieni- ja keskituloisten, työttömien ja palkansaajien sekä lapsiperheiden asemaa. Epäoikeudenmukaiset leikkaukset syventävät kansakunnan sisäistä kahtiajakoa. Kohtuuttomat työmarkkinoihin ja suomalaisiin palkansaajiin kohdistuvat vaatimukset luovat maaperää suomalaista hyvinvointia uhkaaville konflikteille työmarkkinaosapuolten välillä.

Kaavaillut satojen miljoonien eurojen leikkaukset kohdistetaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, työllisyydenhoitoon sekä kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. Rapauttaessaan maan verotulopohjaa, hallitus itse asiassa pahentaa julkisen talouden tilaa ja lisää velanottoa. (Lopputulema on täysin asetettujen tavoitteiden vastainen ja nykyisen kauden päättyessä edessä lienevät entistä suuremmat menoleikkaukset). Tämä kierre on katkaistava välittömästi.

Julkisen talouden tasapaino saavutetaan vahvalla työllisyyspolitiikalla, laajalla veropohjalla ja menojen leikkauksilla. Työllisyydenhoitoon kohdistetut määrärahaleikkaukset ovat etenkin Keski-Suomen maakunnan kannalta dramaattisia. Kasvukeskusten liikenteen ja asuntorakentamisen tarpeiden huomiotta jättäminen korostaa kielteisiä vaikutuksia edelleen.

Esitetyt heikennykset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen – lasten ja nuorten hyvinvointiin – vievät pohjaa kansantalouden kasvulta ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnilta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistaminen ja hoitajamitoitusten heikentäminen iskee kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin sosiaalietuisuuksien heikentämisen rinnalla.

SDP:n vaihtoehtobudjetti tarjoaa lähtökohdat ja konkreettiset toimenpiteet kasvun, työllisyyden valtiontalouden vastuulliselle tasapainottamiselle velanottoa lisäämättä. Jyväskylän Työväenyhdistys toivoo, että se vastaanotetaan asiallisella tavalla ja otetaan huomioon asianmukaisella vakavuudella maan hallituksen laatiessa ensi vuoden budjettia.