LISÄVAROJA VERONKIERRON EHKÄISYYN!

Jyväskylän Työväenyhdistys ry vaatii, että hallitus reagoi maanantaina alkaneeseen Panaman veroskandaaliin terävämmin. Veronkeruun tehostaminen on otettava huomioon budjettikehyksessä ja lisättävä veronkierron vastaisia toimia. Verorikostutkijoiden määrä on nostettava pohjoismaiselle tasolle.

Nyt hallitus jatkaa kehysriihessään harmaan talouden vastaisten toimien aliresursointia. Saatujen tietojen perusteella on selvää, että veronkiertorikoksia on lähiaikoina helpompi paljastaa kuin koskaan aiemmin. ”Valtava tietomäärä ja veronkiertoon osallistuneiden pankkien paljastuminen lisää todennäköisyyttä sille, että näistä rikoksista myös saadaan tuomioita ja perittyä maksamatta jääneitä veroja”, linjaa Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja huomauttaa: ” Tämä vaatii sitä, että syyttäjälaitoksella, poliisilla ja veroviranomaisilla on riittävät tutkinnalliset resurssit.”

”Kun samaan aikaan valtiontalous elää äärimmäisen tiukkaa kriisiaikaa ja kansalaisten perustarpeiden verotusta joudutaan kiristämään, olisi valtiolle oikeutetusti kuuluvien verotulojen asianmukainen periminen myös hyväosaisilta vähintäänkin kohtuullista” toteaa JTY:n varapuheenjohtaja Kimmo Suomi.

Erityisen keskeiseksi JTY katsoo tulojen hankkimisen, koska kehysriihessä hallitus katsoi välttämättömäksi leikata valtion välttämättömimpiä menoja. ”On täysin käsittämätöntä että EU:n mukaan riittämättömiä sosiaalietuuksia leikataan ja jo luvattu Valtatie 4:n perusparannusraha perutaan samalla, kun valtiolle kuuluvat rahat valuvat veroparatiiseihin kuin hiekka sormien välistä”, jyrisee Suomi.

JTY haluaa muistuttaa, että Keski-Suomen tieverkon parantaminen katsottiin edellytykseksi Äänekosken biotuotetehtaan investoinnille. Tämän hankkeen saaminen maakuntaan oli äärimmäisen keskeistä maan suurimpien työttömyyslukujen ja laman kourissa kamppailevan Keski-Suomen kehitykselle.

Maan suurimpana työväenyhdistyksenä JTY vaatii maan hallitukselta toimia valtion tulonhankinnan aukkojen paikkaamiseen veronkierron ehkäisemiseen suunnatuilla lisämäärärahoilla, jotta välttämättömiin menoihin kohdistettavat leikkaukset voidaan lopettaa.

Lisätietoja:

Kimmo Suomi, varapuheenjohtaja

Puh. 040 1881 407

Email: kimmo.j.g.suomi@jyu.fi

Eetu Kinnunen, poliittinen sihteeri

Puh. 010 231 4403

Email: eetu.kinnunen@jty.fi