Puheenjohtajalta: Ikääntyvien asumista kehitettävä laaja-alaisella yhteistyöllä

Varttuneiden jyväskyläläisten määrä kasvaa tulevina vuosina merkittävästi ja tämän seurauksena palvelutarpeen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.  Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaan ”tavoitteena on omatoimisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen kaikilla tahoilla sekä ikäihmisten mahdollisuus yksilölliseen ja arvokkaaseen ikääntymiseen.”

Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä yksi kunnan perustehtävistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä edellisiin liittyen ongelmien ennaltaehkäisy. Peruspalvelujen lisäksi asumisella ja erilaisilla asumisen ratkaisuilla on aivan keskeinen merkitys koettuun hyvinvointiin sekä suora vaikutus myös palvelutarpeen kasvuun. Tiedämme, että yksi suurimmista ikäihmisten hyvinvointia heikentävistä tekijöistä on yksinäisyys, terveydellisten ongelmien ja liikuntarajoitteiden ohella.

Kotona asumisen tukeminen käytännössä ei aina tue ikääntyvän itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta, etenkään jos hän kärsii yksinäisyydestä, erilaisista liikuntarajoitteista, terveydellisistä ongelmista ja palvelujentarve on suuti. Tarvitsemme asumisratkaisuja, joissa palvelujen tarve ei synny välittömästi toimintakyvyn heikentyessä. Yhteisölliset asumisratkaisut tukevat ikääntyvien omatoimista liikkumista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä vähentävät koettua yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Pidänkin tärkeänä, että kunnissa huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asuntotuotannosta. Tarjolla on oltava muutakin, kuin kovan rahan tuotantoa. Oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen asumiseen ei voi olla vain varakkaiden yksinoikeus.

Riitta Mäkinen

Kirjoittaja on Jyväskylän Työväenyhdistyksen ja Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Julkaistu Demokraatin Keski-Suomen aluesivuilla 22.2. 2017