JSDN:n uuden puheenjohtajan tervehdys

Jyväskylän sosialidemokraattisten nuorten ja opiskelijoiden vuosi 2017 käynnistyi jo tammikuun puolella ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa. Kuten aina jonkin järjestön tai yhtiön vetovastuun siirtyessä uudelle ihmiselle; tässä tapauksessa puheenjohtajalle, vaatii se aina hieman edellisten linjausten tarkastelua ja punnitsemista, jotta ne voidaan viedä tarkoituksenmukaisesti maaliin uuden porukan toimesta.

Tämän vuoden keskeisiä teemoja tulee olemaan uusien jäsenten hankinta ja se tuleekin huomioida kaikilla toimintamme osa-alueilla. Toimintamme oleellisena osana on myös yhteydenpitäminen ja edelleen verkostoituminen valtakunnan tasolla muihin sosialidemokraattisiin nuoriin. Tänä vuonna edessämme ovat myös kahdet vaalit; kevään kuntavaalit sekä syksyn ylioppilaskunnan vaalit. Tuemme ehdolla olevia jäseniämme kaikin käytössämme olevin keinoin.

Vaikka toimintaamme liittyy paljon muutakin ja on oleellista olla unohtamatta myöskään järjestömme yhteistä hauskanpitoa, ovat edellä mainitut ne päälinjat, jotka uutena puheenjohtajana näen kaikkein keskeisimpinä edellisen kokoonpanon luomina tavoitteina. Näihin tavoitteisiin uusi johtokunta on sitoutunut.

Omalta osaltani haluan , että JSDN on yleisessä keskustelussa osana muita Suomen sosialidemokraattisia nuorisojärjestöjä, aito vastavoima vihapuheelle ja ääriliikkeille. Puoluekokoukseen osallistuminen osana demarinuorten delegaatiota, sekä mm. Yleisturvaa koskevan aloitteemme läpivieminen oli muistutus kaikille siitä, että myös Sdp:n nuorisosiipi on konkreettisin keinoin yhteiskuntamme rakentamiseen osallistuva ja toisin kuin usein väitetään: laaja ja elinvoimainen porukka.

Sosialidemokraattisten ja eurooppalaisten arvojen, nuorten etujen puolustamisen sekä aidon rakentavan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun merkitys Suomessa ja EU:ssa, on nyt meneillään olevien murroksien aikana tärkeämpää kuin koskaan ennen. Emme voi millään yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla tyytyä vain sivustaseuraajan rooliin, kovien euroskeptisten sekä populististen voimien levittäessä omaa tunteisiin vetoavaa, mutta ei faktoihin pohjautuvaa viestiään. Meidän on kyettävä nousemaan omilla konkreettisilla teoillamme sekä viestimillämme arvoilla moisen keskustelun yläpuolelle ja aina tarjottava tilalle totuus sekä konkreettisia vaihtoehtoja.

Henkilökohtaisesti koen tärkeänä mahdollisimman rakentavaan kansainväliseen toimintaan osallistumisen. Tämän vuoksi läsnäoloni varapuheenjohtajamme kanssa YES:in (Young European Socialists) kongressissa Saksan Duisbergissa huhtikuussa, osana SONK:in suomalaista delegaatiota on merkityksellistä sekä arvojamme eteenpäin vievää. Kansainväliseen toimintaan panostaminen ei ole itsestäänselvyys ja kaikkiin tarjottuihin mahdollisuuksiin on tartuttava. Tulevissa kunnallisvaaleissa myös maahanmuutto sekä rasismi voi nousta hallitsemaan joitakin keskustelujen osa-alueita. Suomi täyttää tänä vuonna 100. Me emme olisi täällä tänä päivänä tässä muodossa, mikäli olisimme tyytyneet käpristymään sisäänpäin ulkopuoliselta maailmalta.

Aion itse pyrkiä esimerkilläni näyttämään sen, että vaikka tietyillä poliittisilla liikkeillä saattaa olla omat kuvitelmansa aihealueen ilmaherruudesta, meillä demareilla on myös omat pilvemme taivaalla. Tämänkin asian osalta on vain yksi suunta ja se on eteenpäin.

Viestintätieteilijänä, erityisesti poliittiseen viestintään erikoistuneena, ymmärrän viestin merkityksen, mutta toisaalta myös merkityksettömyyden, mikäli sanoista ei edes pyritä tekoihin. Kunnallisvaaleissa teemani saavat pontta Sdp:n sekä JSDN:n yhteisistä arvoista, mutta haluan korostaa nuorten oikeuksia sekä aitoja mahdollisuuksia osallistua ja ottaa osaa heitä koskeviin päätöksiin.

Yannick Lahti

Kirjoittaja on JSDN:n puheenjohtaja vuonna 2017