Kuntavaalien tulos ansaitsee analyysin

Haluan aloittaa kiittämällä kaikkia kuntavaaleissa ehdolla olleita demariehdokkaita. Onnittelen lämpimästi kaikkia valituksi tulleita ja ääniharavia, mutta haluan onnitella myös heitä, jotka eivät vielä valtuustoon yltäneet. Jokainen ehdokas ja tukiryhmä on tehnyt tärkeää demokratiatyötä.

Meidän sosialidemokraattien kuntavaalitulos oli heikko – tätä ei kannata kiistää. Voimme toki käyttää aikaamme pohtiaksemme, hävisimmekö vähän, paljon vai ollenkaan. Minusta aika kannattaisi kuitenkin käyttää analyysiin. Aina voidaan oppia. Aina kannattaa oppia.

Analyysissä pitää huomata, että vaikka tuloksemme oli valtakunnallisesti huono, teimme hienoja tuloksia monissa kunnissa. Nyt kannattaisi selvittää sitä, miten näissä kunnissa homma hoidettiin: Millaisia keinoja käytettiin ehdokashankinnassa ja miten kampanjointia suunniteltiin ja toteutettiin. Myös heikon vaalituloksen kunnissa kannattaisi asiaa käydä yhdessä läpi. Mielellään mahdollisimman pian, kun kampanjoinnin hyvät ja huonot puolet ovat vielä tuoreessa muistissa.

On selvää, että myös puolueen valtakunnallinen kampanjointi kaipaa analysointia. Erityisesti pitäisi tutkia sitä, millaisessa roolissa meillä olivat teemat, joilla Vihreät varsinkin monissa kaupungeissa näytti voittavan. Näitä teemoja ovat ainakin koulutuspolitiikka sekä ihmisoikeus- ja maahanmuuttokysymykset. On arvioitava kriittisesti myös sitä, olisiko suurimman oppositiopuolueen kannattanut ottaa rakentavampi rooli kuntavaalikeskusteluissa.

Analyysi kannattaa siis tehdä, mutta siihen ei kannata jäädä pyörimään. On ryhdyttävä töihin valtuustoissa. Hommiin mukaan pitää osallistaa kaikki ne, jotka olivat ehdolla ja heidän tukijoukkonsa. SDP ei ole eikä voi olla pelkkä vaaliorganisaatio. Tarvitsemme työhön mukaan kaikki aktiiviset demarit. Erityishuomio pitää kohdistaa nuoriin. Jokainen nuori valtuutettu ja luottamushenkilö tarvitsee rinnalleen kokeneemman valtuutetun neuvomaan ja auttamaan.

Me suomalaiset demarit emme ole haasteidemme kanssa yksin. Eri puolilla Eurooppaa sosialidemokratia kamppailee samanlaisten kysymysten äärellä. Varmaa on se, että kansalaiset odottavat meiltä selkeitä vaihtoehtoja, enemmän omia avauksia eikä pelkästään hallituksen tai muiden puolueiden kritisointia. Epävarmuuden aika niin maailmalla kuin Euroopassakin kaipaa erityisesti yhteistyökykyä ja taitoa ratkoa monimutkaisiakin ongelmia. Meillä demareilla on näyttöjä rakentavasta yhteistyökyvystä ja vastuunkannosta. Tälle pohjalle meidän on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Ei siis ripotella tuhkaa yllemme, vaan tehdään kunnon kuntavaalianalyysi ja sitten jälleen eespäin, eespäin tiellä taistojen….

Susanna Huovinen

Kansanedustaja (sd.)