Demarit tyytyväisiä Jyväskylän talousarvioon: Lisää rahaa lapsiperheille ja koulutukseen

Jyväskylän kaupunginhallituksen budjettiseminaari on päätynyt yksimieliseen esitykseen ensi vuoden talousarviosta. Sosialidemokraatit esittivät talousarviossa lisärahoituksen antamista opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Päivähoidon ryhmäkoot eivät lisärahoituksen ansiosta kasva ja koululaisten oppimateriaaleihin saadaan lisää rahaa. Lisäksi iltapäiväkerhotoiminnan maksuja alennetaan pienituloisilta.

– Nämä ratkaisut ovat ehdottomasti tarpeellisia lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen (sd.) linjaa.

– Kiitämme muita puolueita siitä, että huolemme varhaiskasvatuksen laadusta ja tarve koululaisten oppimistuloksien kohentamiseen ymmärrettiin laajasti ja halua yhteistyöhön syntyi. Oikeistoryhmät tulivat tässä talousarviossa selkeästi vastaan. Sitä on kunnioitettava jatkamalla vastuullista taloudenpitoa ja käyttämällä yhteisiä varoja tehokkaalla tavalla, Mäkinen muistuttaa korostaen laajapohjaista yhteistyötä.

– Sosialidemokraatit ovat iloisia siitä, että huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä vanhuspalveluiden lisärahoitustarpeesta oli yhteinen ja hallitus päätyi yksimielisesti ratkaisuun panostaa ennaltaehkäiseviin ja yksilöiden itsenäistä toimintakykyä tukeviin keinoihin.

Lisärahaa hyvinvointiin ja työllisyyteen

Lisärahaa osoitettiin myös perusturvaan lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kehittämiseen sekä vanhuspalveluiden varahenkilöstön saamiseksi riittävälle tasolle. 400 000 euron määräraha vanhuspalveluissa käytetään lisäksi mm. päiväkeskustoiminnan kehittämiseen. Lastensuojelun saama 700 000 euroa mahdollistaa mm. lasten laitoskuntoutuksen. Lastensuojelun ennaltaehkäisevät ja vanhuspalveluiden määrärahat olivat inhimillisesti ajatellen oikein ja tukevat yhteistä pyrkimystä menojen kasvun pitkäjänteiseen hillitsemiseen.

Erityisen tärkeänä hyvinvointitekona demarit pitävät myös sitä, että nuorten työllisyyteen kohdennetaan lisää resursseja.

– Sadalle ysiluokkalaiselle tarjotaan 250 euron arvoinen kesätyöseteli, toivottavasti se kannustaa työnantajat ottamaan nuoria töihin, kaupunginhallituksen jäsen Jukka Hämäläinen (sd.) kertoo kaupunginhallituksessa sovitusta kokeilusta, jonka tarkoitus on ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

– Lisäksi kaupunki varasi 200 000 euroa omien kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. On tärkeää, että kaupunki näyttää esimerkkiä nuorten työllistämisessä. Nuorisotyöttömyys ja näköalattomuus ovat merkittävä syy mielenterveysongelmien lisääntymiseen, joista on tullut suurin yksittäinen menoerä erikoissairaanhoidon puolella. Tämä toki vain kuvaa toimenpiteiden tarvetta. Inhimilliselle kärsimykselle ei voi laittaa hintalappua.

Talousarvioesitys on tasapainossa

Kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen talousarvioesitys nostaa menoja kaupunginjohtajan esitykseen nähden 2,6 miljoonaa euroa. Menojen lisääminen perustuu vahvasti kasvaneen työllisyyden ja verotulokertymän hyödyntämiseen, Jyväskylän Energian osinkotuottojen nostamiseen ja tietohallinnon ja elinkeinoyksikön kulujen leikkaamiseen.

Talousarvioesitys on näin tasapainossa ilman veronkorotuksia ja menokehitys vastaa kaupungin väestönkasvun vaatimaa palvelutarpeiden lisääntymistä puolueiden kaupunkistrategiassa hyväksymällä tavalla. Kaupungin tiedotteessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela (vihr.) vaati kuitenkin tiukan menokurin jatkamista näistä paineista huolimatta.