Puheenjohtajalta: Kohti valoa!

Hetki sitten taakse jääneen joulukuun aikana ei uutisoinnin mukaan ollut ainuttakaan aurinkoista päivää. Kevättä kohden käydessä päivät onneksi pitenevät ja aurinko pilkistelee mieltä virkistäen.

Elämä kaupungissa vaikuttaa muutenkin virkistyneen. Vuosien hiljaiselon jälkeen meillä on jälleen voimavaroja elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Suunta ei kääntynyt vain sattumalta, vaan talouden tervehtyminen vaati paljon työtä. Talouden piristyminen ja työllisyystilanteen koheneminen ovat jatkuneet jo hyvän tovin ja on syytä uskoa, ettei kyse ole vain hetken pilkahduksesta.  Tänä vuonna kaupunki panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, terveyttä ja hyvinvointia tuottaviin palveluihin sekä työllisyydenhoitoon.

Kaupunkia on kehitettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Investoinnit ovat välttämätön perusedellytys kasvulle, mutta samalla on säilytettävä tasapaino niiden ja käyttötalouden välillä. Meidän on siis pidettävä huoli siitä, että kuntalaisten palvelut ovat toimivia ja laadukkaita.  Tämä tarkoittaa sitä, että hoitoa, tukea ja apua saa ajoissa ja oikeaan aikaan. Investoinnit eivät saa ajaa ihmisen yli.

Ei ole realismia pitää kiinni ajatuksesta, että kaikki tarvittavat hankkeet voitaisiin rahoittaa verovaroin tai pelkästään lainaa ottamalla. Kaupungin kehittäminen tarvitsee tuekseen vahvaa elinkeinoelämää ja yksityisen rahoituksen rooli on kokonaisuutta ajatellen merkittävä.  Meidän on haettava ratkaisuja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Tämä on ollut kantava ajatus esimerkiksi Hippos 2020-hankkeessa.  Kaupunki on sitoutunut pitämään huolta siitä, että lähiliikuntapaikat säilyvät ja tilojen käyttömaksut pysyvät kohtuullisina – myös uusissa tiloissa. Hankkeen toteutumista ajatellen myös taloudelliset riskit on arvioitava huolellisesti ja päätökset tehtävä vastuullisesti.

Alkuvuoden aikana toteutetaan selvitys kaupungin tulevista kulttuuri-investoinneista. Konserttisalin lisäksi asialistalla on mm. Aalto-museon peruskorjaus ja kaupunginteatterin remontti.  Kulttuurin merkitystä ihmisten hyvinvoinnin tai kaupungin elinvoiman kannalta ei voida väheksyä. Jyväskylän Työväenyhdistykselle Aalto-salin suojista ponnistaneen laadukkaan kaupunginteatterin kehittäminen on sydämenasia. Vaikka Jyväskylän Sinfoniankin menestystarina on vertaansa vailla, kulttuuritoimijoille on annettava tilaa säilyttää elinvoimansa – tasapuolisesti.

Jyväskylä tarvitsee elinkeinoelämän ja oman panostuksensa rinnalle vahvaa valtion osallistumista. Aktiivisen ja päämäärätietoisen edunvalvonnan merkitys korostuu tällöin entisestään. Tarvitsemme yhä tiiviimpää yhteistyötä maakuntaliiton, maakunnan kansanedustajien sekä oppilaitosten välille samalla, kun kaupunki terävöittää omaa toimintaansa. Positiivinen julkisuus ja valtakunnallinen näkyvyys eivät ainakaan heikennä tulevaisuuden näkymiämme.

Sosialidemokraatit Jyväskylässä haluavat suunnata katseensa tulevaisuuteen optimistisin ja avoimin mielin. Kaupunkihengen on sallittava myös rohkeat ja villit keskustelun avaukset ilman välitöntä paniikkia. Kaupunginjohtaja nosti uudenvuoden puheessaan esille ratapihan ja sen kattamisen Lutakon ja keskustan yhdistämiseksi. Tämä oli sangen virkistävää, mutta samalla me varmasti ymmärrämme, ettei kyse ole lähivuosien hankkeesta. Toteutuessaan se aikanaan avaisi kuitenkin aivan uudenlaisen oven lukuisille kaupunkikehittämisen mahdollisuuksille. Me tarvitsemme visioita, hurjiakin sellaisia.

Jyväskylän Työväenyhdistyksen puolesta toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta.

Riitta Mäkinen

Jyväskylän Työväenyhdistyksen puheenjohtaja