Jyväskylän Työväenyhdistys luovuttaa Pöllöhovin tontin Jyväskylän kaupungille virkistyskäyttöön

Jyväskylän Työväenyhdistys ry on neuvotellut Jyväskylän kaupungin kanssa yhdistyksen Keljonlahdella omistaman ns. Pöllöhovin tilan lunastamisesta osaksi kaupungin virkistysaluetta. Tila on siirtynyt JTY:n omistukseen 1970-luvulla lahjoituksena Jyväskylän Sos.Dem. Nuoriso-osastolta. Tilan alueella on aiemmin sijainnut huvilarakennus, joka on sittemmin purettu. Alueella sijaitsee edelleen saunarakennus, joka on 1980-luvulta lähtien ollut vailla säännöllistä käyttöä.

Tila ja sitä ympäröivä alue on sittemmin kaavoitettu yleiseksi virkistysalueeksi, joten sen käyttö yksityiseen vapaa-ajantoimintaan tai rannassa sijaitsevan saunan kunnostaminen ei ole ollut mahdollista enää vuosiin. Tontti sijaitsee keskellä virkistysaluetta, joten alueen kehittäminen on ollut vaikeaa.

Käydyissä neuvotteluissa Jyväskylän kaupunki on ilmaissut halukkuutensa ostaa kyseisen tila puustoineen normaalilla raakamaan lunastushinnalla. Jyväskylän Työväenyhdistys on yleisessä kokouksessaan syksyllä 2017 hyväksynyt kaupan, koska tontilla ei ole käyttöarvoa yhdistyksen toiminnassa. Kauppahinta 3.750 euroa tullaan kokonaisuudessaan käyttämään yhdistyksen nuorisotoiminnan hyväksi.

Jyväskylän Työväenyhdistys toivoo, että tämä tilan luovutus edistää Keljonlahden virkistysalueen kokonaisuuden kehittymistä viihtyisänä retkeilymaastona sekä monimuotoisena kaupunkiluontokohteena.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kimmo Ojala

p. 050 527 6884