Valtuustokolumni: Liikuntapääkaupunki Jyväskylä

Liikunta koetaan Jyväskylässä koko kaupungin yhteiseksi asiaksi. Tästä tuorein ja paras esimerkki on kaupunkistrategia, jossa asema Suomen liikuntapääkaupunkina on nostettu kaupunginvaltuuston päätöksellä yhdeksi neljästä strategisesta kärjestä.

Liikunnallista aktiivisuutta ja terveyttä edistävän liikunnan mahdollisuuksia on tuettava kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä vauvasta vaariin. Terveyttä edistävän liikunnan näkyvyys politiikassa ja eri sektoreiden keskusteluissa on kiitettävästi jo lisääntynyt mutta konkreettisia toimia tarvitaan lisää. Kaikenikäisille, mutta erityisesti lapsille ja nuorille, on pystyttävä tarjoamaan edullisia ja harrastepohjaisia liikuntapalveluja.

Yksi Jyväskylän massiivisimmista liikuntapaikkahankkeista, Hippos2020 on tulossa päätöksentekoon keväällä 2018. Toteutuessaan hanke olisi valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen liikunnan, liikuntatutkimuksen ja – kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus. Päätöksentekijöiden on kuitenkin pidettävä päät kylminä, jotta seurojen on toimintaedellytykset, varainkeruumahdollisuudet sekä kohtuulliset tilavuokrat Hippoksella turvataan myös tulevaisuudessa.

Hippos2020 -hankkeen ohella on huomioitava myös muiden liikuntaolosuhteiden ja -palveluiden kehittäminen kotikaupungissamme. Pinta-alaltaan laajassa kaupungissa on tärkeää huolehtia lähiliikunnan mahdollisuuksista. Lähiliikuntapaikat ovat asuinalueilla sijaitsevia maksuttomia ja eri käyttäjäryhmille soveltuvia liikuntapaikkoja. Viime vuonna valmistui uusin lähiliikuntapaikka Tikkakoskelle ja seuraava on jo suunnitteilla Kuokkalaan. Kantakaupungin alueella lähiliikuntaan kannustaa Jyväsjärven ympäri kiertävä Rantaraitti, jonka kehittäminen Suomen suurimmaksi ulkokuntosaliksi jatkuu tänä vuonna.

Alueellisuus on huomioitu myös terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Alueiden asukkaiden tarpeet huomioiden järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. ohjattua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja liikuntaneuvontaa. Lisäksi kaupunki järjestää viikoittain maksuttomia uimahallikuljetuksia eri asuinalueilta uimahallien palveluiden pariin.

Kaupungin runsasta ryhmäliikuntatarjontaa on viime vuosina täydennetty nuorille suunnatulla maksuttomalla 13-19- vuotiaiden LiikuntaLaturilla, joka tavoittaa jo tuhat nuorta.  Viime vuonna startanneessa LiikuntaVeturissa on vastaavaa maksutonta matalankynnyksen liikuntatoimintaa tarjolla alakouluikäisille. LiikuntaLaturia ja -Veturia ylläpidetään yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa.

Liikunnan lisääminen arkeen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Tähän tarvitsemme eri toimijoiden yhteistyötä ja toimialojen ylittämistä nykyistä ennakkoluulottomammin.

Anna-Leena Sahindal

Kirjoittaja on SDP:n kaupunginvaltuutettu ja Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja