Hämäläinen: Järjestötyö on kaiken pohja

Poliittinen vaikuttaminen on poliittisen puolueen ja sen sisällä toimivien elinten tärkein tehtävä. Vaikutusvalta suhteutuu puolueen saamaan kannatukseen ja samoin myös tavoitteiden saavuttaminen. SDP puolueena on ollut merkittävä, ellei merkittävin vaikuttava puolue Suomen historian aikana. Olemme luoneet tavoitteidemme mukaisesti Suomesta sen satavuotisen historian aikana hyvinvointivaltion, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys.

Poliittinen vaikuttaminen vaatii sitä, että ihmiset sitoutuvat puolueeseemme ja haluavat kehittää puolueen toimintaa muuttuvassa maailmassa ja olosuhteissa. Osa ihmisistä hakeutuu puolueen jäseniksi oma-aloitteisesti, kuten itse tein. Suurin osa kuitenkin oppii vaikuttamisen tarpeen kotoa tai saamalla muuta kautta tietoa puolueen toiminnasta ja arvoista. Sen vuoksi järjestötyö on tärkeää ja toimii kaiken pohjana.

JTY on viime syksynä ja kuluvan talven aikana järjestänyt Jyväskylässä lähiökierroksen, jonka tarkoituksena on ollut tavata kaupunkilaisia muulloinkin kuin vaalien alla. Olemme tarjonneet ihmisille keskustelumahdollisuuden puolueemme paikallisten toimijoiden kanssa tarjoten mm. pyttipannua ja kahvia keskustelun palan painikkeeksi. Vastaanotto on ollut todella hyvää. Samalla kun jaamme tietoa omasta toiminnastamme, kuulemme ihmisille tärkeistä ajankohtaisista asioista joihin meidän olisi syytä kiinnittää huomiota. Tämä on meille elintärkeää vuorovaikuttamista.

Näinä puolueemme valtakunnallisen vaikuttamisen kannalta vaikeina oppositioaikoina toivoisin jäsenistömme aktivoituvan entisestään tekemään tätä tärkeintä pohjatyötämme, järjestötyötä. Jokainen voi tehdä sitä helposti keskustelemalla ja kertomalla toiminnastamme eri yhteyksissä, yhteisöissä ja ihmisten kohtaamisissa. Tarvitsemme ihmisiä vaikuttamaan, ehdokkaiksi vaaleihin, kasvamaan ja kehittymään poliittisiksi päätöksentekijöiksi, mutta myös tukemaan ja toimimaan selkänojana puolueemme arvoja ja tavoitteita ajaville edustajillemme erilaisissa edustuksellisissa tehtävissä. Jokaiselle löytyy tässä ketjussa tärkeää ja mielekästä tekemistä yhteisen päämäärämme tavoittelemisessa.

Jukka Hämäläinen

Kirjoittaja on JTY:n varapuheenjohtaja