Jyväskylän Sosialidemokraattiset Nuoret ja Opiskelijat: Rasismi ei kuulu yliopistoon!

Rasisminvastaisen viikon päätteeksi Jodelissa heräsi keskustelua jyväskyläläisten yliopiston ainejärjestöjen sitseillä esiintyneestä rasistisesta käytöksestä. Sitseillä esiinnyttiin ns. Blackface -meikissä, eli valkoinen henkilö esiintyi tummaihoisena ja lisäksi käytettiin rasistisia ilmaisuja tummaihoisista henkilöistä. Kyseessä oli tietoisesti tehty provokaatio, johon sitsien järjestäjät eivät puuttuneet.

JYY:n johdosta edustajiston puheenjohtaja Bella Forsgrén avasi asiaa blogikirjoituksessaan ja JYY vaati sitsien järjestäjiltä selvitystä tapahtuneesta. Erityispedagogiikan ainejärjestö Abakus ry pyysi omassa kannanotossaan tapahtunutta anteeksi ja esitti selviä toimia, joilla vastaavat tapaukset voidaan jatkossa estää. Sen sijaan luokanopettajaopiskelijoiden Pedago ry omassa kannanotossaan vältteli vastuutaan ja yritti kääntää keskustelua rasismista muihin aiheisiin.

JSDN:n (Jyväskylän Demarinuoret ja -opiskelijat) arvoihin kuuluvat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja jakamaton ihmisarvo, ja siksi seisomme JYY:n rinnalla rasisminvastaisen viikon hengessä. Rasismia ei voi puolustaa huumorilla tai sananvapaudella. Loukkaava ja halventava menettely ei ole hyväksyttävää. Erityisen tuomittavaa se on, mikäli tällainen käytös on tahallista.

Yliopisto-opiskelijoiden ja etenkin opettajaopiskelijoiden, jotka vaikuttavat kasvavien sukupolvien asenteisiin tulisi olla tietoisia ja edistyksellisiä rasistisen ja halveksivan käytöksen torjunnassa. Opiskelijoille tulisi olla tarjolla matalan kynnyksen tapahtumia, joissa kunnioitus toisia kohtaan säilyisi. JYY:n tulisikin keskustella ainejärjestöjen kanssa laajemmin siitä, että tapahtuuko sen piirissä sortavaa, rasistista tai seksististä toimintakulttuuria laajemminkin, jotta jatkossa vältyttäisiin samankaltaisilta tilanteilta.

HYY on esimerkiksi julkaissut Näin järjestät yhdenvertaiset sitsit -ohjeen. Ohje helpottaa väärinkäytösten ehkäisemistä sitsien yhteydessä. JSDN on omilla sitseillään noudattanut yhdenvertaisuusohjeita ja suosittelemme sitä muillekin JYYn parissa toimiville järjestöille.

Opiskelijajärjestöillä on vastuu valistaa jäseniään ja edistää toiminnassaan syrjimätöntä ja yhdenvertaisuutta edistävää käytöstä. JSDN ei hyväksy ainejärjestön vastuun väistelyä ja vaatii Pedago ry:ltä anteeksipyyntöä ja uutta kannanottoa aiheesta.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja

Topi Kytölehto

050 911 5304, topi.v.kytolehto@student.jyu.fi

Edustajistoryhmän johtaja

Aino Rytkönen

040 524 4947, aino.k.l.rytkonen@student.jyu.fi