Jyväskylän Sosialidemokraatit: Nollatuntisopimukset kuriin!

Jyväskylän Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen nollatuntisopimusten kieltämiseksi kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.3. 2018. Aloitteen tavoitteena on, että Jyväskylä tarjoaisi ennustettavan ja riittävän toimeentulon kaupungin työntekijöille. Näin toteutetaan vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja ollaan esimerkkinä muille työnantajille.

“SDP:n valtuustoryhmä haluaa näyttää, että kunnat voivat tehdä itsekin linjauksia, jos eduskunta ei niitä tee”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Ahti Ruoppila, “Hienoa oli, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyi myös aloitteeseen.”

Jyväskylän Sosialidemokraatit toivovat aloitteelleen laajaa kannatusta kaupunginvaltuuston muiltakin ryhmiltä.

Aloitteen teksti sanasta sanaan:

“Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti kaupunki on esimerkillinen työnantaja, joka kantaa vastuun lakisääteisistä velvollisuuksistaan. Myös kaupungin yhtiöiden tulee kantaa vastuu niistä sekä kohtuullisista työehdoista. Yhtiöiden työehtojen tulee vastata tasoltaan vähintään alalla yleisesti noudatettuja pelisääntöjä. Se on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Nollatuntisopimukset eivät täytä kohtuullisten työehtojen kriteeriä.

Epävakaalla työtilanteella kuten nollatuntisopimuksella on monia kielteisiä vaikutuksia. Mm. brittiläisen Next Steps-tutkimuksen mukaan niillä on suora negatiivinen vaikutus nuorten mielenterveyteen ja yleiseen terveydentilaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Jyväskylän omistajapolitiikan linjaukseksi ja konserniohjeisiin kirjataan hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteiden täydennykseksi nollatuntisopimuksien kielto. Ilman työntekijän erikseen kirjallisesti ilmaisemaa toivomusta, jolle on perusteltu syy, työajan vähimmäistuntimäärää ei voida sopia pienemmäksi kuin 18 tunniksi viikossa, ellei työ ole luonteeltaan satunnaista. Perusteltuja syitä alle 18 tunnin säännölliselle viikkotyöajalle ovat opiskelu, lasten hoito, osa-aikaeläke tai muut niihin rinnastettavat syyt.”