Puheenjohtajalta: Hallitus ajaa alas julkiset palvelut valinnanvapauslailla

Hallituspuolueiden, kokoomuksen ja keskustan välinen lehmänkauppa on ollut yleisessä tiedossa jo pitkään. Kokoomus saa viimein ajettua alas julkisen palvelutuotannon ja keskusta pääsee maakuntien vallankahvaan vuosikymmenten odottelun jälkeen. Tämän poliittisen kuprun hinta tavallisille suomalaisille tulee kuitenkin olemaan inhimillisesti ja taloudellisesti valtava.

Jyväskylän kaupunki antoi lausuntonsa lakiluonnokseen huhtikuun toisella viikolla. Tarttumapintaa ongelmiin olisi ollut vaikka kuinka paljon. Päällimmäisenä huomiona totesimme kuitenkin, että lakiluonnoksessa esitetyt muutokset eivät johda kustannusten hillintään, vaan todennäköisesti lopputulema on täysin päinvastainen. Yksi kokonaisuudistuksen tavoitehan on saada aikaan kolmen miljardin säästöt julkiseen talouteen. Nykyisestä luonnoksesta kustannussäästöjä tuovat elementit puuttuvat itse asiassa täysin.

Lakiluonnos heikentää julkisen tuottajan asemaa merkittävästi, sillä maakunnan liikelaitoksen kilpailuedellytykset eivät ole yhdenvertaisia markkinoihin nähden. Laki velvoittaisi maakunnan varautumaan taloudellisesti yksityisen sektorin toimijan mahdolliseen konkurssiin. Käytännössä julkinen sektori joutuisi sitomaan resurssejaan varuillaoloon, mikä tarkoittaa ylikapasiteetin ylläpitoa. Nykyinen lain kirjaus ohjaa siihen, että asiakasseteliä tarjotaan ensisijaisesti vain yksityisen sektorin palveluihin ja liikelaitos tuottaa palveluita, jos asiakas ei ota hänelle tarjottua asiakasseteliä vastaan. Julkisen sektorin ja yritysten rahoitusmalli on sama sillä erotuksella, että maakunnan vastuulla on loppu viimein turvata palvelut myös siellä, missä markkinoita ei ole.

Julkiselle sektorille asetettiin ansa

Lopulta yksi iso julkiselle sektorille asetettu ansa liittyy maakunnan mahdollisuuksiin tukea omaa toimintaansa. Kun julkinen sektori, eli maakunta joutuu yhtiöittämään suoran valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, sillä ei ole yksityisiä markkinoita vastaavaa mahdollisuutta tukea ja pääomittaa tytäryhtiöitään. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että julkisen sektorin oma yhtiö voi mennä konkurssiin yksityisen tavoin, kun konserniavustuksen myöntäminen ei ole mahdollista.

En ole yllä puuttunut millään tavoin lukuisiin kansalaisten perusoikeuksia loukkaaviin elementteihin enkä nostanut erikseen esille huolta erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kohtalosta. Käsillä olevan lakiluonnoksen perimmäinen tavoite – oli se sitten tarkoituksellinen tai alitajuntaisesti sinne siirtynyt – on tuhota julkisen sektorin edellytykset tuottaa palveluja. Maakunnan ajautuminen konkurssiin on mahdollista noin 4-5 –vuodessa ja jo nyt valtion taholla tehdään alustavaa varautumissuunnitelmaa mahdollisten valtakunnallisten liikelaitosten perustamiseksi.

Kysymys kuuluu, kuinka tämä on mahdollista. Kuinka tällaisista riskeistä voidaan lainvalmistelussa ja mediassa vaieta täysin.

Tilanne valtakunnallisella tasolla elää jatkuvasti ja spekulointi mahdollisilla lopputulemilla varmasti kiihtyy kesäkuun lähestyessä. Toivon koko demarikentältä osallistumista aktiivisesti keskusteluun, sillä nyt todellakin on sen aika.

Kansanedustajuus on kunniatehtävä

Lopuksi oman poliittisen perheemme asioihin. Pitkäaikainen yhdistyksemme kansanedustaja Susanna on hakenut ja tullut valituksi Keski-Suomen Ensi- ja turvakodin uudeksi toiminnanjohtajaksi Eija Paloheimon jäädessä eläkkeelle. Tieto valinnasta tuli todellisena yllätyksenä varmasti kaikille, eikä vähiten allekirjoittaneelle. Asian arkaluonteisuuden vuoksi sen salassapito on enemmän kuin ymmärrettävää.

Osaltani kiitän Susannaa kaikesta siitä työstä, mitä hän on kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana tehnyt. Tehtävien vastuullisuus ja kuormittavuus on ollut aivan omaa luokkaansa, eikä tie politiikan raadollisessa maailmassa ole ollut helppo. Vaikka politiikan taakse jättäminen on varmasti pettymys monelle, kukaan meistä ei ole siinä asemassa, että voisi päätöstä arvostella.

Omalta osaltani totean ensinnäkin, että kansanedustajuus on kunniatehtävä, ja kansalaisvelvoitteen mukaisesti valtakirja otetaan vastaan. Oman elämäntilanteeni huomioon ottaen olen lähimmäisteni kanssa hyvin suurten kysymysten äärellä ja pohdimme tarkkaan, mitä kaikkea tämä meille merkitsee. Olen saanut todella paljon yhteydenottoja ja kannustusta tulevaan ja kiitän siitä lämpimästi. Lopulta päätös syntyy kokonaisuus huomioiden ja tässä vaiheessa en pysty painottamaan vaakakuppeja suuntaan tai toiseen. Uskon, että asiat ratkeavat ajallaan.

Hyvää kevättä ja vappua toivottaen,

Riitta Mäkinen

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu JTY Tiedottaa -jäsenlehden numerossa 2/18 pääkirjoituksena.