JYY:n edustajiston demariryhmä: Koska päihteiden käyttö lakkaa olemasta opiskelijaelämän normi?

Viime vuosien aikana ylioppilaskunnat ovat kiinnittäneet entistä enemmän huomiota opiskelijoiden alkoholinkäyttöön. Alkoholi on kuulunut hyvin vahvasti Suomen opiskelijakulttuuriin, ja sitä on pidetty erottamattomana osana korkeakoulutapahtumia. Jotkut tapahtumat jopa perustuvat vain tähän, kuten sitsit ja approt. Alkoholinkäytön on kuitenkin huomattu kääntyneen laskuun viime vuosien aikana.

YTHS:n tutkimuksen mukaan raittiiden yliopisto-opiskelijoiden osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Erityisesti miesten alkoholinkäyttö on vähentynyt. Kuivempaa opiskelijakulttuuria voidaan pitää merkkinä muutoksista opiskelijoiden asenteissa. Suunta on hyvä, mutta useat opiskelijat kokevat kuluttavansa enemmän alkoholia kuin todellisuudessa haluaisivat.

“Sosiaalinen paine käyttää alkoholia on vahva”

Raittiilla opiskelijoilla on suurempi kynnys osallistua tapahtumiin, sillä vesilinjalla pysyttelevät kokevat kyseenalaistamista omasta valinnastaan. Miksi alkoholittomien juomien nauttiminen on selitystä vaativa päätös? Sosiaaliset paineet käyttää alkoholia opiskelijatapahtumissa ovat vahvat, mikä on huolestuttavaa etenkin päihdeongelmista kärsivien opiskelijoiden kohdalla.

Useat opiskelijat eivät välttämättä luokittele itseään päihdeongelmaiseksi, mutta heidän alkoholinkulutuksensa on hälyttävää, eikä nykyinen alkoholinkulutuskulttuuri ainakaan helpota tätä. Ryhmäpaineella ja halulla kuulua joukkoon on merkittävä vaikutus opiskelijoiden itseään koskeviin päätöksiin. Liiallista alkoholinkäyttöä esiintyy usein henkilöillä, jotka kamppailevat esimerkiksi masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden kanssa.

“Erityisen tärkeää olisi tarjota monenlaista hauskaa”

Ongelmien ratkominen alkoholilla ei poista pahaa oloa, vaan se voi jopa pahentaa sitä. Tämän vuoksi olisikin erityisen tärkeää tarjota opiskelijoille myös alkoholittomia, erilaisia tapahtumia kuten elokuva-, kokkailu-, haalarimerkkienompelu-, ja lenkkeilyiltoja, eikä velloa jatkuvan kollektiivisen krapulan kourissa.

Opiskelijaelämään saa ja pitäisikin sisältyä opintojen lisäksi hauskanpito ja juhliminen. Hauskaa voi kuitenkin pitää myös ilman päihteitä tai harvemmin päihteitä käyttäen ja kohtuullisemmilla kerta-annoksilla. Alkoholinkäyttö ei saisi olla oletusarvo ja tulisi myös tehdä selväksi, että joka paikkaan päihteiden käyttö ei kuulu ja aina voi ja saa olla mukana myös selvinpäin kokien itsensä tervetulleeksi.

Muutos lähtee opiskelijoista itsestään ja se on jo alkanut. Jatkossa on kiinnitettävä määrätietoisemmin huomiota siihen, että päihteiden käyttö tai käyttämättä jättäminen on tapahtumissa kunkin oma päätös. Sille ei tulisi asettaa minkäänlaisia sosiaalisia sanomattomia sääntöjä. Jokaisen tulee myös pitää huolta kanssaopiskelijoistaan ja tarpeen tullen vaatiessa uskaltaa keskustella heidän kanssaan runsaasta päihteidenkäytöstä. Se on matalan kynnyksen avun tarjoamista.

Aino Rytkönen

JYYn edustajiston jäsen (sd.)

JSDNn hallituksen jäsen

Anniina Horto

JYYn edustajiston varajäsen (sd.)

JSDNn hallituksen jäsen