Jyväskylän SDP: “Talousarvioon lisäpanostuksia sivistyspalveluihin, varhaiskasvatusoikeus takaisin!”

Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 29.10. kaupunginjohtaja Timo Koiviston talousarvioesitystä vuodelle 2019. Kaupunginjohtajan esityksessä budjetin koko kasvaa 2,2 % kuluvaan vuoteen nähden, eli yhteensä 18,6 miljoonalla eurolla. Lisärahaa osoitettiin lasten ja nuorten palveluihin, erityisesti päihde- ja mielenterveystyöhön. Uusiin kouluihin ja päiväkoteihin on osoitettu 20 miljoonaa euroa. Jyväskylä pyrkii myös pysymään nopeimmin kasvavien kaupunkien joukossa tekemällä voimakkaita kasvuinvestointeja työpaikka- ja täydennysrakentamiseen sekä kaupunkikuvan kehittämiseen.

SDP pääosin tyytyväinen budjetin linjaan – selkeä ei veronkorotuksille

Demareiden kantoja kaupunginvaltuustossa avasi valtuustoryhmän puheenjohtaja Ahti Ruoppila. SDP katsoo, että esityksen peruslinja on hyvä ja jatkaa edellisen valtuustokauden perintöä pitämällä kaupungin talouden tasapainossa myös ensi vuonna. Lisärahaa osoitetaan kohteisiin, jotka pitävät kaupungin elinvoimaisena, viihtyisänä ja menestyvänä myös jatkossa. Erityisesti lapsiperheiden palveluihin, koulutukseen ja mielenterveyteen kannattaa panostaa myös tällä perusteella.

Sosialidemokraattien mielestä Jyväskylän ei tule korottaa kunnan tuloveroa tai kiinteistöveroa ensi vuonna. Tarvittavat muutokset budjettiin voidaan tehdä nykyisen menokehyksen sisällä ja säilyttää näin kaupungin talouden tasapaino myös jatkossa. Ensi vuoden aikana on aloitettava myös jonossa odottavien kaupungin kulttuuri-investointien valmistelu, joista nousevat esiin etenkin kaupunginteatterin peruskorjaus ja sen vaatimat väistötilat, sekä päätös konserttitalon rakentamisesta.

Suurimmat kysymysmerkit talousarviossa liittyvät myönteisen työllisyyskehityksen jatkumiseen. Sosialidemokraatit haluavat että etenkin pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen panostetaan ja mietitään uusia keinoja. Lisäksi toisen asteen koulutuksessa on merkittävä rahoitusvaje, joka ei ole ainakaan kokonaisuudessaan yksin Jyväskylän ratkaistavissa.

Erityisesti valtakunnallisen tason koulutusleikkaukset ovat iskeneet pahasti ammatillisen koulutuksen määrärahoihin. Lukio-opetuksen osalta tulisi saada mukaan rahoitukseen myös muut kunnat, joiden nuoria opiskelee Jyväskylässä. Noin viidennes lukiolaisista tulee muilta paikkakunnilta, jotka eivät osallistu koulutuksen rahoitukseen.

Lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen, varhaiskasvatukseen ja palveluasumiseen

Merkittävimmät puutteet budjetissa ovat demareiden mukaan joukkoliikenteessä, jonka poikkeusjärjestelyt lähivuosina perustelevat tarvetta lisätuelle. Pieni lipunhintojen alennus kompensoisi palvelun käyttäjille poikkeuksista aiheutuvaa vaivaa ja pitäisi käyttäjämäärän kasvu-uralla.

Perusturvan puolella kiireellisimpiä tarpeita ovat palveluasumisen jonojen purkaminen. Vain 200 000 € panostuksella voitaisiin poistaa paljon vanhusten kurjuutta ja omaisten hätää. Lisäksi asunnottomia palveleva yömaja ja peseytymispaikka helpottaisi haavoittuvassa asemassa olevien tavoittamista ja voisi rauhoittaa katukuvaa keskusta-alueella. Sen vaatimat 90 000 € on mahdollista löytää.

Suurin tarve lisämäärärahoihin on sivistyksen toimialalla. SDP esittää yhteensä 1,4 miljoonan euron lisäpanostuksia koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Oppimateriaalihankintoihin tarvitaan välttämättä 215 000 €, sekä lisäksi sopeutumisvaateiden myötä perusopetukseen 320 000 € ja varhaiskasvatukseen 250 000 €. Näiden rahojen löytäminen ei ole yksinkertainen harjoitus, mutta nykyisen palvelutason säilyttäminen kasvavassa kaupungissa vaatii sitä. Lisäksi SDP vaatii subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Jyväskylän Työväenyhdistys ja Jyväskylän SDP:n kunnallisjärjestö järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 31.10. kansalaistoiminnankeskus Matarassa, jossa talousarvioesitystä ja sen perusteluita käydään helppotajuisesti läpi. Esittelijänä toimii Veijo Koskinen. Tarjolla on kahvia ja suolaista pikkupurtavaa.