JYY:n Demariopiskelijoiden edarikuulumisia

Eilen torstaina 22.11. meillä oli yksi tämän vuoden tärkeimmistä, asiapitoisimmista ja mielenkiintoisimmista edustajiston kokouksista, jossa kävimme monipuolista keskustelua erityisesti jäsenmaksuista sekä JYYn yleispoliittisesta linjapaperista, joka linjaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan yleisiä vaikuttamistyön linjoja ja ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

JYY:n jäsenmaksu nousee YTHS-maksun noston takia

JYYn jäsenmaksua esitettiin edustajistolle nostettavaksi ensi lukuvuonna 2019-2020 kolmella eurolla. Tämä johtuu YTHS:n päätöksestä nostaa terveydenhoitomaksuaan ensi syksystä lähtien. Maksun nousu itsessään ei ole JYYn linjaama, eikä JYY tule saamaan näitä korotuksia omaan taskuunsa – raha menisi suoraan YTHSlle. JYYllä ei ollut aikomusta nostaa jäsenmaksua, erityisesti kun automaatiojäsenyys on itsessään aihe, joka jakaa vahvoja mielipiteitä niin suuntaan kuin toiseen.

Toisekseen, JYYllä on tällä hetkellä yksi Suomen korkeimmista jäsenmaksuista. YTHS:n ilmoitus palveluiden hinnan korotuksesta tuli varsin myöhään, joten näin lyhyellä viiveellä meidän on mahdotonta tehdä uusia linjauksia tämän vuoden puolella JYYn budjettiin. Esitimme ryhmässämme toiveen siitä, että kävisimme koko edustajiston kanssa uudelleen keskustelua JYYn budjetista – mihin rahaa käytämme ja millä perustein. Mitään hätiköityjä päätöksiä ei tule tehdä, mutta budjettia olisi tarpeen katsoa uudelleen paremmalla ajalla, kun edustajisto on ehtinyt perehtymään materiaaleihin. Budjettikeskusteluun palaamme vielä kahden viikon päästä, vuoden viimeisessä edustajiston kokouksessa.

Yleispoliittisessa linjapaperissa puhuttivat sosiaaliturva ja opiskelijoiden hyvinvointi

Yleispoliittiseen linjapaperiin tuli meidän osalta myös jonkin verran kommentoitavaa sekä muutosesityksiä, joista tärkeimpinä olivat esitykset sosiaaliturvasta sekä opiskelijoiden hyvinvointipalveluista. Eniten keskustelua herätti sosiaaliturva. Siitä on valtakunnallisella tasolla esitetty useita eri malleja, jotka myös jakoivat edustajiston näkemyksiä niin, että asiasta äänestettiin pitkän ja erittäin laadukkaan keskustelun päätteeksi.

JYYn Demariopiskelijat haluavat vielä korostaa, että perustelumme esittää vastikkeettomuuden poistoa linjapaperin muotoilusta oli se, että koimme sen rajaavan porrastetut sosiaaliturvamallit pois. Samaa mieltä oli konsultoimamme asiantuntija Matias Mäkynen, joka on kannattamamme Yleisturvamallin kehittäjä.

Yleisturvassa on vastikkeeton taso, mutta se on osittain myös syyperusteinen. Yleisturva huomioi yhteiskunnallisesti hyödyllisen työn (esim. vapaaehtoistyön) ja kannustaa siihen. Tällaiset porrastetut sosiaaliturvamallit tukevat ihmisten työllistymistä ja itsensä kehittämistä sekä ehkäisevät näin yhteiskunnasta syrjäytymistä. Universaali-sanan poistoa puolestaan emme pyytäneet suinkaan sen takia, että olisimme halunneet rajata sosiaaliturvan vain Suomen kansalaisille tai jättää opiskelijat pois sosiaaliturvauudistuksen piiristä, kuten osa ilmeisesti virheellisesti ymmärsi. Halusimme poistaa sen, koska meidän mukaamme se sulkee osittain syyperusteiset sosiaaliturvamallit ulos JYYn linjauksesta. Juuri syyperustaisuus mahdollistaa korkeamman tuen tason esimerkiksi opiskelijoille.

Opintopsykologia vastaavat palvelut Student Lifen kautta – saavutettavuutta parannettava

Viime keväänä JYYn Demariopiskelijoiden ryhmän linjapuheessa otimme puheeksi opintopsykologien tarpeen yliopistossamme. Opintopsykologeja on kaivattu yliopistoomme vuodesta 2010 lähtien tuloksetta ja asia on tuotu esille useita kertoja vuosien varrella. Tarpeeseen ei ole vastattu vuosien mittaan, eikä perusteluita ole jaettu selkeästi ja läpinäkyvästi JYYn jäsenten keskuudessa. Yliopistollemme ei haluta nimetä opintopsykologia, sillä meillä on tarjolla kattavat ja monipuoliset hyvinvointipalvelut.

Yliopistollamme on tarjolla Student Life -palvelut, jotka käytännössä tarjoavat samaa apua ja tukea kuin opintopsykologit. Ongelma on siis hyvinvointipalveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa, joita tulee kehittää niin, että ne tavoittavat avun tarpeessa olevat opiskelijat helposti ja nopeasti. Myöskään Student Life nimenä ei avaudu opiskelijoille.

Olemme ryhmämme puolesta olleet yhteydessä Student Lifeen ja kertoneet huolemme palveluiden tavoittamattomuudesta, vaikka palvelut ovatkin kattavat. Student Life jakaa huolemme ja ovat valmiita keskustelemaan ja ideoimaan opiskelijoiden kanssa toiminnan näkyvyyden kehittämistä

Yleispoliittisessa linjapaperissa puhuttiin opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden matalan kynnyksen saatavuudesta, johon teimme ryhmämme kanssa uuden muotoilun niin, että se kattaa myös hyvinvointipalveluiden viestinnällisten haasteiden poistamista. Näin takaamme sen, että opiskelijat löytävät tiensä avunpiiriin. Esittämämme muutosesitys meni läpi, johon olemme erittäin tyytyväisiä.

Kaiken kaikkiaan kokous oli pitkä, mutta erittäin antoisa. Kiitos kaikille! #rakkaudestajyyhyn

Aino Rytkönen

JYYn edustajiston jäsen (sd.)

JSDNn hallituksen jäsen

Anniina Horto

JYYn edustajiston varajäsen (sd.)

JSDNn hallituksen jäsen