Kansanedustaja Riitta Mäkinen: Ruokajonot ja turvattomuus eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan!

JTY:n uusi kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) on aloittanut työnsä Arkadianmäellä vahvasti. Reilu puolivuotinen eduskunnassa on kulunut nopeasti. Politiikassa pitkään vaikuttanut Riitta sanoo hallituksen vievän yhteiskuntaa vuosia taaksepäin romuttaen samalla hyvinvoinnin perusedellytyksiä.

– Koulutuksesta on leikattu ennätysmäärin ja ihmisten perus- ja työllisyysturvaa on heikennetty. Kipeimmin leikkaukset ovat osuneet pienituloisiin, vanhuksiin, lapsiperheisiin ja työttömiin. Politiikka on ollut epäinhimillistä ja lyhytnäköistä. Nyt tehdyt säästöt maksetaan tulevaisuudessa moninkertaisina menoina ja tulonmenetyksinä, Mäkinen summaa.

Vaikka työllisyys on parantunut, eriarvoisuus kasvaa. Talouskasvu on hyödyttänyt vähiten heikoimmassa asemassa olevia. Eriarvoistuminen näkyy järkyttävästi ruokajonojen pitenemisenä, lasten pahoinvoinnin lisääntymisenä ja eläkeläisköyhyyden kasvuna.

– On liian helppoa sanoa, että valtaosalla menee hyvin, Mäkinen muistuttaa.

– Fakta on, että yli 100 000 lasta ja nuorta elää köyhyydessä. On härskiä puhua huolesta lasten ja nuorten hyvinvoinnista, kun kaikesta siihen liittyvästä leikataan. Vanhempien ja perheiden ongelmat ja sosiaaliturvan leikkaukset näkyvät lapsissa. Eläkeläisköyhyys on lisääntynyt rajusti. Indeksejä leikataan ja jäädytetään. Hallitus korotti juuri sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja. Teot ovat räikeässä ristiriidassa puheiden kanssa.

Turvallisuus on jokaisen perusoikeus, mutta se tarvitsee tekijänsä. Lainsäätäjien, päättäjien ja viranomaisten on varmistettava, että kansalaisia suojellaan väkivallalta ja vaaralta. Suomea viime aikoina järkyttäneet seksuaalirikokset ovat herättäneet myös eduskunnan. Rikosten ehkäisy vaatii toimenpiteitä, mutta syyttömiin kohdistuva vihanlietsonta on Mäkisen mielestä torjuttava jyrkästi. Avainsanoja ovat lainsäädäntö ja poliisin riittävät resurssit. Molemmissa on pahoja aukkoja.

– SDP teki oikein kutsuessaan välittömästi puolueet koolle. Silmien ummistaminen ongelmilta on vastuutonta. Törkeisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin on puututtava. Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja se koskee kaikkia. Ystäväpiiriini kuuluu paljon maahanmuuttajia ja olen tehnyt heidän kanssaan myös töitä pitkään. Viattomat eivät missään tapauksessa saa joutua kärsimään rikoksia tehneiden takia.

Mäkinen painottaa yhteistyön ja rauhan merkitystä tulevaisuuden rakentamisessa. Hyvinvointia ei rakenneta riitelemällä, politiikassa on kyettävä rakentavaan yhteistyöhön. Viha on tuhoava voima, sille ei saa antaa valtaa. Ihmiset eivät kaipaa pelkoa ja epätoivoa, vaan uskoa tulevaisuuteen.

Varapaikalta eduskuntaan noustuaan JTY:n puheenjohtaja on kiinnittynyt työhön täysin voimin ja toivoo, että työ saa kevään vaalien jälkeen jatkoa. Eduskunnassa tehtävän työn uskottavuus kansalaisten silmissä on Mäkiselle tärkeää ja sen menetys myös huolenaihe.

– Ajatus varmoista läpimenijöistä vaaleissa on menneen talven lumia, Riitta summaa vakavana.

– Poliitikkojen täytyy säilyttää todellinen yhteys tavallisiin ihmisiin. Kansalaisten luottamus vaaleilla valittuihin päättäjiin horjuu tehdyn politiikan vuoksi. Haluan vakuuttaa äänestäjät siitä, että aito muutos on mahdollinen. Vain muuttamalla Suomen suunnan voimme palauttaa menetetyn luottamuksen.