Kolumni: Avain parempaan huomiseen on arkisessa työssä

”Jos työ herkkua olisi, niin herrathan sen tekisi”, totesi jo vanha kansakin. Mutta todellisuudessa työn merkitys ihmisen tyytyväisyydessä ja onnellisuudessa on tärkeintä heti ihmissuhteiden jälkeen.

Tänä päivänä järjestöt ovat mieluisia työpaikkoja, niissä viihdytään ja niihin hakeudutaan. Järjestötyön suuri etu on työn vapaus ja mahdollisuus itse kehittää omaa tekemistään ja osaamistaan.

Minun työni järjestössä on varsin erityispiirteistä ”ihmiseltä ihmiselle” -työtä, rinnalla kulkemista ja kansalaisten edunvalvontaa valtakunnantason päätöksenteon yhteydessä. Tämä on työtä, johon ei ole olemassakaan muodollista pätevyyttä antavaa koulutusta, vaan kaikki elämä, elämänkokemukset ja ihmisten kohtaamiset valmentavat tähän tehtävään. Ja ikä – se on vain etu järjestötyössä toimimiselle.

Junamatka välillä Jyväskylä-Helsinki on tullut kovin tutuksi, sillä viimeiset viisitoista vuotta olen matkustanut tätä väliä miltei viikoittain, osallistuakseni milloin valiokuntakuulemisiin, ministeriöiden työryhmiin tai muihin seminaareihin ja edunvalvontatilaisuuksiin.

Näissä tilaisuuksissa olen saanut tavata niin kansanedustajia kuin ministereitäkin laidasta laitaan ja esittää heille epäkohtia, joihin olemme halunneet saada aikaan muutoksia. Ja kyllä – tuloksiakin on tullut.

Merkittävimpiä aikaansaannoksia, joihin olen osaltani ollut vaikuttamassa ovat muun muassa muutama vuosi sitten toteutunut työmarkkinatuen sadan euron korotus, työttömyysetuuden kolmen sadan euron suojaosa sekä se, että puolison tulot eivät enää vaikuta toisen puolison työmarkkinatuen saantiin.

Vaikka toimeentulostressi eli se, että rahat eivät tunnu riittävän normaalin arjen pyörittämiseen, on monelle liiankin tuttua, on hyvä muistaa, että henkisellä hyvinvoinnilla ei ole hintalappua.

Aivan liian harvoin huomaamme, mikä voima on kosketuksessa, hymyssä, ystävällisessä sanassa, kuuntelemisessa, rehellisessä kohteliaisuudessa ja pienessäkin huolenpidossa – kaikilla niillä on voimaa kääntää kokonainen ihmiselämä uuteen suuntaan.

Kohti inhimillisiä arvovalintavaaleja,

Eija Tuohimaa

Kansanedustajaehdokas, SDP