SDP:n Mäkinen: ”Aktiivimalli kuuluu roskakoriin”

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen vaatii aktiivimallista luopumista. Mäkinen kiittää kaikkia kansalaisaloitteessa mukana olleita. Aktiivimallin kumoamista vaativan aloitteen on allekirjoittanut lähes 150 000 suomalaista. Aloitetta käsiteltiin tänään eduskunnassa.

– Aktiivimalli ei paranna työllisyyttä eikä edistä ihmisten työllistymistä, vaan rankaisee työttömäksi joutuneita ihmisiä. Toimeentulon leikkaaminen ihmisiltä, jotka elävät jo valmiiksi niukkuudessa on täysin kohtuutonta. Siksi aktiivimalli kuuluu roskakoriin, Mäkinen vaatii.

– Lähes 150 000 allekirjoitusta osoittaa, kuinka valtavan suurta suuttumusta ja huolta suomalaiset kokevat Sipilän hallituksen aktiivimallin takia, Mäkinen toteaa.

Mäkinen muistuttaa, ettei aktiivimalli ole täyttänyt edes hallituksen sille asettamia tavoitteita. Mallin piti edistää työllisyyttä ja vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä.

– Kävimme viimeksi joulun alla kiivaan keskustelun malliin liittyvistä vakavista puutteista ja jo tuolloin työministeri Lindström myönsi avoimesti, että niitä piisaa. Pelkät korjaukset aktiivimalliin eivät riitä.

Mäkisen mukaan aktiivimalli on hallitukselle periaatekysymys. Sen taustalla vaikuttaa näkemys työttömyydestä itse aiheutettuna ongelmana. Työttömien syyllistäminen mahdottoman edessä on häpeällistä.

– Aktiivimalli suunniteltiin leikkaamaan suomalaisten työllisyysturvaa. Työllisyyspolitiikassa pitäisi pureutua todellisiin epäkohtiin – työn puutteeseen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin, osaamisvajeeseen, heikentyneeseen työkykyyn tai sen puuttumiseen.

Mäkisen mukaan työttömyysturvan leikkaamisen sijasta valtion tulee ottaa aktiivinen rooli työllisyyttä edistävien palvelujen kehittämisessä. Sen lähtökohtana on oltava kannustavan tuen antaminen ja työttömän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

– Kyse on ohjauksesta, oman osaamisen tunnistamisesta, koulutuksesta, kuntoutuksesta ja uudenlaisesta urasuunnittelusta. Työttömien kyykyttämisen on loputtava, Mäkinen tiivistää.

Lisätiedot:

Riitta Mäkinen

kansanedustaja (sd.)

+358 504302197