Pääkirjoitus: Meillä taitaa olla sama suunta

Me suomalaiset olemme kevään eduskuntavaleissa valinnan edessä. Valitsemmeko nykyisen hallituksen linjan, jossa Suomen menestystekijät – tasa-arvoiset mahdollisuudet, pienet tuloerot, yhdessä sopiminen, huolellinen lainvalmistelu ja korkea hyvinvoinnin taso – on alettu leimata rasitteiksi? Vai valitsemmeko SDP:n tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään mukana.

SDP haluaa rakentaa inhimillistä, tasa-arvoista ja reilua Suomea, jossa tulevaisuus rakentuu työstä ja ekologisesti kestävästä kasvusta ja kehityk­sestä sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. On jälleen aika rakentaa Suomesta maa, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu.

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Suomen menestystarina voi jatkua myös tulevaisuudessa, kun huolehdimme työn ja kasvun edellytyksistä: laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Inhimillisessä Suomessa jokainen ihminen tulee palkallaan toimeen ja kaikista pidetään huolta. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Reilussa Suomessa niin ihmiset kuin luonto voivat hyvin.

Nyt on ryhdyttävä töihin. Meidän on korjattava sitä, mikä on rikki. Kehitettävä sitä, mikä täytyy tehdä paremmin. Uudistettava sitä, mikä on van­hentunut. Suomi on aina ennen­kin kyennyt uudistumaan ja se on tehty yhdessä sopimalla.  Tätä linjaa sosialidemokraatit haluavat jatkaa.

SDP:n valinta on selvä. Otetaan yhdessä suunta kohti inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja reilumpaa Suomea, jotta tulevaisuus on parempi. Tämä on SDP:n tärkein tavoite.

Suomalaisilla on oikeus odottaa, että huomenna on paremmin kuin tänään!

Olli Patrikainen

JTY:n johtokunnan jäsen

Jyväskylän Demareiden kaupunkityöryhmän puheenjohtaja