Mäkinen: Kaatuva sote vei hallituksen mukanaan

Pääministeri Sipilä piti perjantaina historiallisen tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi pyytäneen presidentti Niinistöltä lupaa hajottaa istuva hallitus vain muutamaa viikkoa ennen vaaleja. Niinistö hyväksyi pyynnön.

Sote- ja maakuntauudistus ajautui lopulta mahdottoman eteen, kun keskustan ja kokoomuksen keskinäiseen sopimukseen perustuva maakunta- ja markkinamalli osoittautui toistuvasti perustuslain vastaiseksi. Erittäin ongelmalliseksi nousi Kokoomuksen ajama valinnanvapauslaki.

On selvää, että sote kaatui sisältökysymyksiin. Perustuslakivaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta tekivät lukuisten asiantuntijoiden lausuntojen perusteella töitä viimeiseen saakka. Hallituksen vastineet eivät kuitenkaan antaneet riittäviä eväitä valuvikojen korjaamiseksi.

Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena oli turvata perustuslain edellyttämät palvelut, kaventaa ihmisten terveys- ja hyvinvointieroja ja hallita kansantaloudellisia kustannuksia. Mikään näistä tavoitteista ei olisi lopullisessa mallissa toteutunut.

Sosialidemokraatit vaativat, että valmistelussa palataan alkuperäisten tavoitteiden pariin. Uudistus on toteutettava ihmiset ja palvelut edelle, ei markkinaehtoisesti. Sote-uudistus tulevan hallituskauden tärkeimpiä hankkeita. Maakunnissa ympäri Suomen on tähän saakka tehty ansiokasta työtä nimenomaan palvelujen sisällön kehittämisessä ja niiden yhteensovittamiseksi entistä toimivimmiksi kokonaisuuksiksi. Tätä työtä tulee hyödyntää mahdollisimman paljon myös tulevassa valmistelussa.

Nyt on syytä rauhoittaa tilanne ja pitää yllä rakentavaa keskustelua tukeva ilmapiiri. Pelkoa ei tule lietsoa, sillä uudistuksen kaatuminen hallituksen muodossa ei ole maailman loppu. Rajoitelaki on voimassa aina vuoteen 2021, ja se estää kokonaisulkoistukset kunnissa. Samoin siltarahoitus on hallituksen mukaan turvattu vuoden loppuun saakka. Jatkossa valmistelun resurssit on myös turvattava.

Keski-Suomen maakunnassa yhteistyön on jatkuvatta. Jyväskylän kaupunki on kutsunut koolle kaikki maakunnan kunnat keskustelemaan toimista, joilla pääsemme eteenpäin.

Me demarit peräänkuulutamme, että 14.4. valittavan eduskunnan on edettävä valmistelussa ripeästi parlamentarismia – siis yhdessä tekemistä yli puoluerajojen – kunnioittaen ja selvästi sovittujen reunaehtojen mukaisesti. Huomion keskipisteenä on oltava sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kyse on meille demareille tavallisista arjen asioista: riittävästä lääkärien ja hoitohenkilöstön määrästä, terveydenhuollon käyntimaksujen pitämisestä hallinnassa ja hoitotakuun toteutumisesta. Sote-uudistuksen ison kuvan alle jää myös paljon yksittäisiä korjattavia asioita, kuten paljon puhuttanut vanhustenhoidon tila.

SDP toivoo, että kaikesta sisäisestä kiehunnasta ja valtaisasta pettymyksestä huolimatta hallituspuolueet kykenevät asialliseen kampanjointiin. Suomalaiset ovat väsyneitä riitelyyn. Nyt suunta on saatava muuttumaan.

Riitta Mäkinen

Kansanedustaja (sd.), Keski-Suomi

Jyväskylän Työväenyhdistyksen puheenjohtaja