Esittely: Riitta Mäkinen

Politiikka, vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin on ollut intohimoni nuoresta pitäen. Yli 15 vuotta kuntapolitiikassa ja maakunnallisessa päätöksenteossa vaativissa tehtävissä on kasvattanut vastuulliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Päätöksenteko vaikeissakin tilanteissa on edellyttänyt kykyä yhteistyöhön ja ratkaisujen hakemista yli puoluerajojen. Nämä taidot yhdessä tavallisten ihmisten arjen ja työelämän tuntemuksen kanssa ovat antaneet erinomaiset lähtökohdat myös kansanedustajuudelle. Kansanedustajuus on vaativaa, mutta antoisaa työtä. Se on tehtävä, jonka vastaan ottaminen on kunnia.

Suomi tarvitsee muutosta ihmisarvoa loukkaavalle ja taloudellisesti kestämättömälle politiikalle. Haluan osaltani olla tekemässä tuota muutosta. Yhteiskunnan kehittämistä ja politiikkaa eivät voi määrätä raha, markkinavoimat, ahneus ja välinpitämättömyys. Pidän kiinni oikeudenmukaisuudesta, ihmisten yhdenvertaisuudesta ja inhimillisyydestä.

Tarvitsemme lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa koulutus- ja perhepolitiikkaa. Sivistysvaltiossa pidämme huolta myös kaikkein heikoimmista. Toisin kuin tänä päivänä, ikääntymistä ei saa joutua pelkäämään. Meidän on turvattava vakaus työmarkkinoilla ja lopettava työttömien, pienituloisten ja eläkeläisten kurittaminen. Vastuullamme on turvata puhdas luonto ja ympäristö myös tuleville sukupolville.

Koulutus, osaaminen ja turvallisuus. Työ ja huolenpito. Niiden puolesta teen työtä myös jatkossa, järjellä ja sydämellä!

Tutustuhan vaaleissa – ja niiden välillä – esillä minulle tärkeisiin asioihin ja seuraa tapahtumia www.riittamäkinen.fi.  Löydät minut myös sosiaalisesta mediasta www.facebook.com/riittaleenamakinen ja twitter: @makinen_riitta