Riitta Mäkinen osallistui Itämeriparlamentaarikkojen kokoukseen Oslossa

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi BSPC kokoontui Oslossa 25.–27.8.2019. Konferenssin tämän vuoden teemoja olivat merten hyvinvointi ja puhtaus, työelämän tulevaisuus ja digitalisaatio sekä maahanmuuttajien kotouttaminen. Konferenssissa esiteltiin kotouttamista pohtineen parlamentaarikkotyöryhmän väliraportti. JTY:n puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Mäkinen osallistui kokoukseen Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa.

Kokouksessa käytiin läpi myös Itämeren rehevöitymistilannetta ja ja Itämeren suojelukomission HELCOMin työn etenemistä. Mäkinen piti kokoontumista onnistuneena osoituksena kansainvälisestä yhteistyöstä.

– Upeat pari päivää vierähtivät nopeasti. Varsin vilkkaasta ja ajoittain terävästäkin ajatustenvaihdosta huolimatta yhteinen näkemys saatiin printtiin, Riitta kirjoittaa Facebookissa.

– BSPC:n puheenjohtajuus siirtyi seuraavan vuoden ajaksi Liettualle. Parasta antia myös uusien ihmisten kohtaaminen ja toivottavasti pidempiaikaisten ystävyyssuhteiden rakentuminen.

Vuonna 1991 perustettu Itämeren parlamentaarikkokonferenssi BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) edistää 11 Itämeren alueen ympärysmaan kansallisen parlamentin, 11 alueellisen lainsäädäntöelimen sekä 5 parlamenttienvälisen järjestön yhteistyötä poliittisen vuoropuhelun avulla. Järjestö on perustettu Suomen aloitteesta.