Laakso & Kinnunen: Emme voi antaa tilojen rapistua käsiimme

Kiitämme Pirjo Turusta Jyväskylän kulttuuri-instituutioiden tilan nostamisesta esiin (KSML 27.10.) ja jaamme näkemyksen, että jotain on todella tehtävä.

Käynnissä on Jyväskylän Sydän -projekti juuri siksi, että Jyväskylän kulttuuritilojen kokonaistilanne saadaan sen ansaitsemalle tasolle. Siitä projektin nimikin: kulttuuri on elävän kaupungin sydän.

Kulttuuri ei missään nimessä ole jäämässä liikunnan varjoon, vaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on vahva tahto, että molemmat voivat kaupungissa hyvin.

Suuria päätöksiä ei ole järkevä tehdä ilman perusteellista pohjatyötä. Puhutaan isoista summista ja isoista projekteista, jolloin ne ottavat aikansa.

Jos jätämme selvitykset tekemättä, olemme tulevaisuudessa korviamme myöten veloissa ja lukittuina toimimattomiin kulttuuritiloihin.

Haluamme tehdä vastuullisia, tietoon perustuvia ratkaisuja kuntalaisten hyväksi. Se, että suunnittelua ei ole aloitettu aiemmin ei mahdollista oikaisemista suoraan toteutusvaiheeseen.

Teatterin remontin toteutukseen vaikuttaa sekin, mihin nykyisin Jyväskylän kaupunginteatterissa soittava Jyväskylän sinfoniaorkesteri sijoittuu.

Jos meillä on mahdollisuus järkevillä kustannuksilla, olemassa olevia rakennuksia hyödyntäen saada toimivat tilat useille toimijoille, meidän on aivan järjetöntä edistää esimerkiksi kalliiksi ilmennyttä konserttisalia.

Kaupunkimme kulttuuritarjonta koostuu monesta eri toimijasta. Tarkoituksena on toteuttaa kulttuurin kokonaisuudistus, jotta jokaisella jyväskyläläisellä olisi mahdollisuus nauttia juuri itselleen tärkeistä kulttuurin muodoista.

Kaupungin kulttuurilaitosten lisäksi kaupungissa on vireää vapaan kentän ammattilaisten toimintaa ja harrastajakulttuuritoimintaa, joka voi vain haaveilla sellaisesta rahoituksen tasosta kuin kaupungin omiin instituutioihin käytetään. Myös tällaisella kulttuurilla on laaja kävijäkunta, joka tulee huomioida.

Yhteistyö ja avoin keskustelu eri kulttuuritoimijoiden kanssa on avainasemassa, kun investointeja suunnitellaan.

Myös kuntalaisia tulee kuulla ehdottomasti, sillä te näitä palveluja käytätte ja teille näitä rakennetaan.

Jyväskylän sosialidemokraatit ovat myös pyrkineet tätä vuoropuhelua käymään muun muassa kutsumalla kulttuurikentän eri toimijoita työpajamuotoiseen keskusteluun kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteista ja prioriteeteista.

Vaikka Jyväskylän talous on ollut tiukoilla myös ennen koronaa, on ymmärrettävää, että pandemia on entisestään vaikuttanut kaupunkimme toimijoihin ja talouteen. Emme voi kuitenkaan antaa tilojen rapistua käsiimme, koska sillä olisi vielä suuremmat vaikutukset.

Investoinnit ovat myös olennaisia Jyväskylän elinvoiman kannalta, joita toteuttamalla luodaan myös töitä kaupunkiin.

Näistä investoinneista teatterin peruskorjaus on varattu Jyväskylän talonrakennusinvestointiohjelmaan vuodesta 2023 alkaen. Suuren näyttämön lavanostinremontti toteutetaan kesällä 2021.

Sanna Laakso on Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen sekä varavaltuutettu (sd.). Eetu Kinnunen on Jyväskylän Työväenyhdistyksen poliittinen sihteeri (sd.) Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa mielipidekirjoituksena 29.10.