Jyväskylän Työväenyhdistys: Kaupungin on toimittava vastuullisesti myös poikkeusoloissa

Jyväskylän Työväenyhdistys vaatii Jyväskylän kaupungilta vastuullista toimintaa vaativissa poikkeusoloissa. Kaupungin olisi muutenkin epävarmassa ja kuntalaisten palveluiden tuottamisen kannalta vaativassa tilanteessa huolehdittava siitä, että kaupunkilaisten palvelut toimivat ja että henkilöstö voi keskittyä tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla tulevasta huolehtimisen sijaan.

Säästötoimenpiteissä on huomioitava reiluus. Sikäli kun säästöjä henkilöstömenoista on löydettävä, myös kaupungin ylimmän johdon on osallistuttava säästötoimenpiteisiin. SDP:n johtama hallitus haluaa valtakunnallisesti toimia siten, että poikkeusaikana vahvistetaan turvallisuudentunnetta. Palveluiden riittävyys turvataan ja ihmiset pidetään töissä. Tämän linjan on pidettävä myös kunnissa. Irtisanomisia ja työehtojen heikentämistä on vältettävä viimeiseen asti. Lyhyen aikavälin jyrkät säästöt sekä yhteishengen ja henkilöstön ja kaupungin johdon keskusteluyhteyden rapauttaminen vaikeuttavat kriisistä toipumista ja syventävät talouden taantuman alueellisia vaikutuksia.

Jyväskylän Työväenyhdistys vaatii, että koronan aikana on huolehdittava työntekijöiden jaksamisesta ja kunnioitettava sitä, että valtiovallan kunnille antama tuki on tarkoitettu juuri siihen, että julkisten palveluiden normaali toiminta turvataan mahdollisimman pitkälti sellaisena kuin ennen pandemian puhkeamista.