Kokko & Pesonen: Vuorohoitoa laajennettava Jyväskylässä

Työelämä epäsäännöllistyy kaiken aikaa ja vuorotyön määrä kasvaa n. prosentin vuosivauhtia.

Esimerkiksi vuoden 2016 alusta alkaen kauppojen aukioloajoissa ei ole ollut enää rajoituksia ja yhä useampi päivittäistavarakauppa onkin auki vuorokauden ympäri.

Tämä muutos ei ole koskettanut vain kaupan työntekijöitä, vaan myös muita kaupoissa työskenteleviä, esimerkiksi vartijoita, siivoajia sekä kuljetustyöntekijöitä.

Yhä useampi työntekijä tekee työtä kaikkina vuorokauden aikoina, ei vain päivisin.

Jyväskylässä vuorohoidon tarjoaminen on edelleen haasteellista

Meillä on vain yksi päiväkoti, joka tarjoaa vuorohoitoa viikonloppuisin sekä ympäri vuorokauden. Tämä päiväkoti sijaitsee keskustassa. Samaan aikaan Jyväskylän kaupunki on maantieteellisesti laaja ja moni perhe asuu kauempana tästä ainoasta päiväkodista.

Haluamme tarkastella ja kehittää nykyistä vuorohoitoverkostoamme.

Perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen täytyy kehittää vahvempia ja perheitä paremmin tukevia ratkaisuja vuorotyön lisääntyessä.

Niin kauan kun lapsi on päiväkoti-ikäinen on perheen mahdollista saada vuorohoitoa työperusteisesta syystä, tämän takaa päivähoitolaki. Haastava hetki perhe-elämässä tuleekin vastaan, kun lapsi menee kouluun ja päivähoito päättyy.

On hienoa, että iltapäiväkerhotoimintaa on vahvistettu, mutta yksistään se ei riitä tukemaan niitä perheitä, joissa vanhemmat tekevät vuorotyötä.

Suomalainen lainsäädäntö ei estä tarjoamasta näille perheille vuorohoitoa myös lapsen ollessa perusopetusikäinen. Jyväskylän kaupunki ei kuitenkaan ole tarttunut tähän mahdollisuuteen.

Olemme kaksi vuorotyötä tekevää perheenäitiä Jyväskylästä ja olemme motivoituneet kehittämään palveluita Jyväskylässä siten, että perhe- ja työelämän yhdistäminen olisi jatkossa helpompaa.

Ajatuksemme vuorohoidon tarjoamisesta pienille alakoululaisille ei ole mahdoton, vaan mielestämme suhteellisen helposti toteutettavissa. Lainsäädäntö mahdollistaa, kyse on enää vain päätöksenteosta.

Alakoululaisten vuorohoidon mahdollisuuden lisäksi haluamme tarkastella ja kehittää nykyistä vuorohoitoverkostoamme siten, että tulevaisuudessa Jyväskylässä vuorohoitoa tarjottaisiin laajemmilla aukioloilla ympäri kaupunkia. Perheillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet vuorohoitoon.

Hyvinvoiva kunta syntyy hyvinvoivista kuntalaisista

Siksi ajattelemme, että perheiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, kun kehitämme yhteistä Jyväskyläämme.

Kun perheet saavat tarvittavaa tukea arkeensa, myös hyvinvointi lisääntyy. Vuorohoidon kehittämisellä voi olla myös positiivisia työllisyysvaikutuksia, kun vanhemmat voivat helpommin ottaa vastaan tarjottua työtä.

Meillä on vahva tahtotila luoda Jyväskylästä hyvinvoiva ja elävä kaupunki. Kaupunki kuuluu meille kaikille ja myös me vuorotyötä tekevät ja mahdollisesti kauempana asuvat olemme osa Jyväskylää.

Heidi Kokko

Emma Pesonen

Kirjoittajat ovat jyväskyläläisiä SDP:n kuntavaaliehdokkaita. Kirjoitus on julkaistu mielipidetekstinä sanomalehti Kesksiuomalaisessa 13.2. 2021