Riitta Mäkinen: Kriisin jälkeen uusi mahdollisuus taattava jokaiselle

Kaikille tarjotaan yhdenmukaiset mahdollisuudet jälleenrakentaa omaa tulevaisuuttaan, kun uutta kasvua kriisin jälkeen haetaan. SDP:n tavoite on, että uusi mahdollisuus taataan jokaiselle.

SDP julkaisi ’’Vahvempi Suomi uuteen kasvuun’’ -ohjelman, jossa se määrittelee tarpeellisia toimenpiteitä yhteiskunnan jälleenrakentamiseksi kriisin jälkeen. Koronakriisi on vaikuttanut suomalaisten niin taloudelliseen, psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin merkittävästi.

– SDP:n tavoitteena on, etteivät kriisin vaikutukset jää pysyviksi, vaan me kaikki selviämme tämän yli. Siksi puolueen julkaisemassa jälleenrakennusohjelmassa esitetään mm. helpotuksia ylivelkaantuneiden asemaan, hoitovelan purkamista sekä terapiatakuuta, kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) luettelee.

Ohjelmassa ylivelkaantuneiden auttamiseksi esitetään, että maksuhäiriömerkintöjen nopeampi poisto otetaan pikaisesti käyttöön, velkaneuvonnan resurssit turvataan, positiivinen luottorekisteri saatetaan voimaan, ulosoton suojaosaa korotetaan ja henkilökohtaisen konkurssin käyttöönottoa selvitetään.

– Ohjelmassa on monia tärkeitä toimenpiteitä, joilla tavallisten ihmisten ahdinkoa helpotetaan. Pidän tärkeänä, että ylivelkaantumiseen puututaan nyt vahvasti ja hädän keskellä saa apua. Toimenpiteissä tulisi huomioida myös yrittäjät. Suomen Yrittäjät ovat pitkään esittäneet, että myös yritykset tarvitsevat vastaavanlaisia, ylivelkaantumista ehkäiseviä toimia, Mäkinen painottaa.

Yksi keskeinen tehtävä on purkaa hoitovelka, jota resurssien keskittäminen akuutin koronakriisin selättämiseksi on synnyttänyt. SDP:n ohjelmassa painotetaan hoitoon pääsyn nopeuttamista, kuntoutuspalveluita, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä työhyvinvointiin panostamista.

– Sote-uudistuksen loppuun saattaminen on tässä keskeisessä roolissa. Pikavoitot eivät riitä, vaan ihmisten hyvinvointiin on panostettava pitkäjänteisesti. Kunnissa on edessä iso jälleenrakennustyö. Tässä valtion on oltava tiiviisti mukana. Kriisi on kuormittanut ihmisiä henkisesti. Tuki mielenterveyteen on pitkään ollut riittämätöntä ja siksi esitämme, että osana hoitotakuuta toteutetaan vihdoin myös terapiatakuu, Mäkinen kertoo.

Kun uutta kasvua kriisin jälkeen haetaan, tulee kaikille tarjota yhdenmukaiset mahdollisuudet jälleenrakentaa omaa tulevaisuuttaan. SDP:n tavoite on, että uusi mahdollisuus taataan jokaiselle.