Kansan Sivistysrahaston apurahat ovat haettavina elokuussa!

Apurahojen hakuaika on 1.-31.8.2021. Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lääke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme valitettavasti pysty apurahoja ohjaamaan. Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Vuodelle 2022 haettavien apurahojen teemana on Eriarvoisuuden ja kahtia jakautuneisuuden vähentäminen demokratian lujittamiseksi ja hyvän arjen turvaamiseksi jokaiselle. Eriarvoisuus voi ilmetä mm. alueellisena, digitaalisena, taloudellisena tai sosiaalisena. Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, lahjoitusten, testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla. https://www.sivistysrahasto.fi/apuraha/