Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta vaikuttavat!

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvoajatteluun kuluu ajatus siitä, että heikommasta pidetään huolta. Tukiverkkojemme tarkoitus on kannatella heitä, jotka ovat vaarassa pudota eikä kenenkään tarvitse selvitä yksin. Tuen tarve kasvaa erityisesti lapsilla ja nuorilla. 

Lähes 10 % 15–29-vuotiaista nuorista ei ole työssä eikä koulutuksessa. Tilanne on kestämätön inhimillisesti ja kansantaloudellisesti. Oppivelvollisuuden laajentaminen on vähentänyt koulun keskeyttämistä, mutta osaa nuorista on tuettava vielä vahvemmin.

Nuoret tarvitsevat lisää matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja. Erityisen haastavassa asemassa oleville tarvitaan täsmätoimia. Etsivät nuorisotyöntekijät ja valmentajat ovat kanssakulkijoita niille nuorille, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet sosiaalisesti merkityksellisiä elämänpolkuja rakentavan toiminnan – koulutuksen, työelämän, lähiyhteisöjen ja hyvinvointia tukevien palveluiden – ulkopuolelle.

Etsivä nuorisotyö, nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat vaikuttavia palveluja, jotka ohjaavat nuoria ja aikuisia elämässä eteenpäin ja tukevat koulupolun nivelvaiheissa. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä on Suomen kaikissa kunnissa ja työpajatoimintaa 90 %:ssa kunnista. Palvelut tavoittivat viime vuonna 43 000 henkilöä ohjaten heitä koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Kiinteää yhteistyötä koulujen kanssa on lisättävä ja rahoitus kouluissa toteutettavaan nuorisotyöhön on löydyttävä. Se olisi kustannustehokas ja vahvasti ongelmia ennaltaehkäisevä keino. Täällä Jyväskylässä Nuorten Taidetyöpaja on erinomainen esimerkki vaikuttavasta ja laadukkaasta työstä ja yhteistyöstä oppilaitosten kanssa on saatu aikaan hienoja tuloksia.

Ilman tätä työtä meillä on vähemmän tahoja, jotka tekevät yhteiskunnasta inhimillisemmän, ottavat kopin, kulkevat rinnalla palveluissa, tarjoavat kokonaisvaltaista tukea arjenhallintaan, tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyttä ja vähentävät syrjäytymisestä aiheutuvia valtavia kuluja.

Tulevalla kaudella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan resurssit on turvattava. Palveluihin pääsy ja palveluketjut on saatava kuntoon. Lapset ja nuoret on yksinkertaisesti nostettava politiikan keskiöön. Asiaan on puututtava parlamentaarisella yhteistyöllä. Se on tehokkaaksi todettu keino hakea ratkaisuja polttaviin ongelmiin pitkäjänteisellä tavalla.

Riitta Mäkinen, kansanedustaja, sd