Marraskuun 18. päivänä valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18 vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.

Seruakuntavaaleissa voit asettua ehdolle Jyväskylässä ilmoittautumalla kunnallisjärjestön sihteerille Marita Putkoselle (marita.putkonen@sdp.fi tai 040 759 8021)

Haastattelupyynnöt ja mediasuhteet (sosialidemokraattien ja sitoutumattomien vaaliliitto): Siiri Muhonen (040 549 2369, siiri.muhonen@gmail.com)

Ennakkoäänestys 6.-10.11. 2018

Vaalipäivä 18.11. 2018

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien vaaliliiton tavoitteet seurakuntavaaleissa

Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja jokaisen kanssaihmisen kunnioitus. Tärkeää on myös yhteinen vastuu koko ympäristöstä. Myös kirkko on kansallinen ja kansainvälinen. Populististen liikkeiden levitessä tulee kirkon korostaa tehtäväänsä kansainvälisenä yhteisönä. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että se toimii sekä paikallisesti että kantaen kansainvälistä vastuuta ja toimien vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.

Jyväskylän seurakunnan osalta pidämme tärkeänä edistää valituksi tulevien luottamushenkilöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Keskeisenä tavoitteenamme on saada kirkkoneuvostoon luottamushenkilöpuheenjohtaja.

Diakoniatyöhön on osoitettava riittävästi määrärahoja ja luotava avoimia ihmisten kohtaamispaikkoja. Taulumäelle esitämme toteutettavaksi koko seurakunnan yhteistä toimintakeskusta.

Seurakunta on myös merkittävä työnantaja ja sen tulisi näyttää esimerkkiä hyvästä henkilöstönsä kohtelusta. Työntekijät ovat tällä hetkellä varsin kovan kuormituksen alaisena, edellytämmekin, että seurakunta ei enää vähentäisi henkilöstönsä määrää, vaan pyrkisi paremmin mitoittamaan työkuormitusta kohtuulliseksi.

SOSIALIDEMOKRAATTEINA TOIMIMME SEN KIRKON PUOLESTA, JOSSA